Kommunerna sitter i polisens knä!

                                                                                  
Polisen och Säters kommun öppnar en gemensam lokal i rådhuset. De uppger att med en ny och mer tillgänglig lokal kan öppethållandet utökas från nuvarande 2 timmar i veckan. Parterna uppger vidare till Dalademokraten: ”Parterna har skrivit en överenskommelse om att samarbetet mellan dalapolisen och Säters kommun ska utvecklas och intensifieras”.

En intressant kommentar i sammahanget är vidare kommunalrådet Abbe Ronstens uttalande: ”Det sker saker och ting också i Säters kommun trots att inget MC-gäng har någon lokal här. Säter påverkas också av vad som sker i regionen”.Till och med i Säter har de alltså nu upptäckt att de faktiskt är en del av världen och då kanske framförallt att det finns en värld bortom den egna nästippen. Ett intressant och välkommet fenomen. I nästa andetag återgår dock Ronsten till den enligt min personliga uppfattning provinsialistiskt rådande fördomsfullheten och och inskränkta provinsialism när han indirekt påstår att mc-klubbar är orsak till allt som händer. Det är just denna inskränkta, för att inte säga obildade, syn på omvärlden som gjort många mindre orter till vad de idag är: Små igenväxta avtagsvägar på livets motorväg. För länge sedan  glömda vägar ledande till utmarker bortom civilisationens råmärken! Ungefär som är fallet med Kumla – Alla vet var det ligger, men ingen vill dit!

Ny gemensam lokal för kommunen och polisen

Paybacks artikel om polisens och kommunernas samverkan

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin