• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Kommenderingschef Lena Matthijs besvarar Paybacks frågor och utdelar oväntat beröm till Payback! (Om Svenljungakontrollerna)

Kommenderingschef Lena Matthijs besvarar Paybacks frågor och utdelar oväntat beröm till Payback! (Om Svenljungakontrollerna)

Bakgrund

I en artikel i Hallands Nyheter berättar Lena Matthijs, kommenderingschef vid polismyndigheten i Västra Götaland, att polisen varit på plats vid en mc-fest i Svenljunga under helgen och kontrollerat bilar och förare samt utfört nykterhetskontroller. http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1325339-polisen-hade-lugnande-inverkan-pa-kalaset

Matthijs kommentarer gav mig anledning att direkt ställa ett antal frågor och Lena Matthijs har nu besvarat frågorna enligt nedanstående:

Frågor och svar

Jag har mottagit ett antal frågeställningar från dig avseende insats vid Red Devils fest i Svenljunga den 12-13 augusti. Nedan följer kortfattade svar:

1.Varför förvanskar du sanningen, Lena Matthijs? Varför berättar du inte för tidningarna att ni stoppat närmast samtliga fordon på väg in till festen?

Lena Matthijs: Jag är citerad i tidningen Hallands nyheter men har själv inte sett artikeln. Kan därför inte i sak kommentera den. När det avser kommenderingen vid Red Devils fest så var nriktningsbeslutet att genomföra trafikkontroller för att kontrollera körkort, nykerhet, drograttfylleri samt att om förutsättningarna var uppfyllda även kontrollera fordonen för att eftersöka vapen enligt Polislagen 20A. Självklart var även ändamålet att inhämta underrättelser om tillresande i den mån detta var möjligt. Lagstiftningen är vi väl medvetna om och jag beordrade inte någon fullständig id-kontroll av människor om inte de lagliga förutsättningarna var uppfyllda.

2. Och, varför berättar du inte den fulla sanningen om kontrollerna för tidningen? Jag skall här citera direkt från ett av många vittnesmål från festdeltagarna som inkommit till Payback: ”Det var nykterhetskontroll och körkortskontroll. Vilket ju är helt normalt men sedan började åsiktsregistreringen. Foto på körkort och person. Foto på ryggmärken och avritning på papper. Foto på alla synliga tatueringar t ex armar och hals. Kroppsvisitering. Utfrågning om vad alla märken på västar och hjälm betyder”.
http://www.payback.name/?p=3618

Lena Matthijs: Som kommenderingschef drar jag upp riktlinjerna för insatsen och har det övergripande ansvaret. Varje polisman genomför sedan sitt arbete ute på kontrollplatsen, efter de förutsättningar situationen ger och gällande lagstiftning. Fotografering får inte ske tvångsvis utan att det rör sig om s.k. daktning enligt RB 28:14. Att i övrigt fotografera och ställa frågor är inte reglerat i lag och polisen kan genomföra det så länge det inte övergår i trakasserier eller ofredande av enskilda. Det är upp till den enskilde att svara på frågorna som ställs och även att visa id-kort. Vi kan inte tvinga någon att ställa upp för då räknas det som en tvångsåtgärd och kräver uttryckligt lagstöd. Några direktiv om åsiktregistrering, fotografering av västmärken, taueringar etc har inte gått ut till personalen. Enskilda personer som blivit kontrollerade på ett sätt, som de anser strida mot lagen, kan självklart inkomma med en polisanmälan om detta.

3. Kan det vara så enkelt, som att du och polismyndigheten, är fullt medvetna om att det saknas all form av lagstöd för sådana systematiskt utförda masskontroller av personer och grupper?

Lena Matthijs: Se svar ovan. Jag liksom polismyndigheten är väl medvetna om de möjligheter och begränsningar som lagen ger oss.

4. Kan det även vara så enkelt som att du och polismyndigheten är medvetna om att det för såväl id-kontroll, obligatorisk fotografering av festdeltagare och körkort, systematiska kroppsvisitationer, obligatoriska foton på västar, tatueringar samt avseende förhör angående märken på västar och hjälmar saknas all form av lagstöd?

Lena Matthijs: Systematiserade kroppsvisitationer får inte ske, däremot kan situationen vara sådan att polismännen gör bedömningen att det finns särskilda skäl att anta att det kan finnas vapen i bilarna som är på väg till festen och därför genomförs husrannsakan enligt polislagen § 20 A eller kroppsvisitationer enligt Polislagen §19. Fotografering får inte ske så att den uppfattas som tvingande och inte heller får kroppsbesiktningar genomföras utan lagstöd. Något sådant har jag inte gett direktiv om och precis som i svaret ovan, står de varje person fritt att anmäla sådant de anser vara lagstridigt från polisens sida.

5. Kan det vara så enkelt, Lena Matthijs, att du och Polismyndigheten, är fullt medvetna att ni begår lagbrott igenom att utföra alla dessa åtgärder mot en grupp festdeltagare och att ni därför i det längsta försöker förvanska sanningen inför media?

Lena Matthijs: Det känns som om du ställer samma fråga hela tiden så därför hänvisar jag till ovanstående svar.

Jag skulle också vilja avsluta min frågestund genom att informera dig och Polismyndigheten i Västra Götaland om två viktiga uttalanden som gjorts avseende bikerkulturen på senare tid.

Rikspolisstyrelsens informationschef, Per Ström uttalade nyligen: “Organisationen Hells Angels MC är inte olaglig och följaktligen är dess medlemmar inte kriminella på grund av medlemskapet. Personer, som begår brott, oavsett om man är medlem i en organisation eller ej, straffas för de brott som den enskilde personen har begått”.
http://nwt.se/lasarnas/fragapolisen/article901460.ece

Fredrik Reinfeldt uttalade också nyligen i en radiointervju: “Ja, det är väl upp till var och en hur man skall bedöma det. Vi lagför folk i enlighet med brottsbalken i Sverige. Det vill säga begår man brott kan så kan man lagföras för det. Andra typer av inskränkningar har vi ju varit aktsamma att göra eftersom det anses stå i konflikt med vår syn på yttrandefriheten”. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4491504

6. Känner ni till dessa uttalanden från Rikspolisstyrelsen och från Statsminister Reinfeldt?

Lena Matthijs:När det gäller dina citat om bikerkulturen och yttrandefriheten så har jag tagit del av dessa. Det är på intet sätt okänt för mig att vi i Sverige inte har kriminaliserat tillhörighet till vissa gäng på motsvarande sätt som skett i Danmark. Det är inte heller okänt för mig att gängtillhörighet inte behöver innebära att personen är kriminell. Det är däremot inte ovanligt att det begås brott inom bikerkulturen och att det öppet redovisas från bland annat HA att man tillhör outlaw-kulturen, dvs står utanför lagen. Det glädjer mig att du som brukar engagera dig i bikerkulturens medlemmar och hur de behandlas, dock är så intresserad av lagstiftning och så juridisk bevandrad.

7. Varför bedriver ni i så fall inte sådant rekommenderat brottsbekämpande arbete och försöker lagföra de personer som begår brott inom mc-miljön istället för att bara trakassera och förfölja klubbarna?

Lena Matthijs: Som svar på fråga 7, vi arbetar aktivt brottsförebyggande och tror att vi genom att ha god kunskap om miljön kring MC-miljön, att vi kommer nå större framgång i lagföringen av de personer som begår brott.

Med vänlig hälsning

Lena Matthijs

Länk till artikel om frågeställningarna till Lena Matthijs:
http://www.payback.name/?p=3643

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin