• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Justitiekanslern har nu även inlett skadeståndsutredning över olaga husrannsakan i klubblokal!

Justitiekanslern har nu även inlett skadeståndsutredning över olaga husrannsakan i klubblokal!

Justitiekanslern (JK) har påbörjat skadeståndsutredning över olaga husrannsakan i klubblokal!

Under förra veckan skrev vi om att JK inlett skadeståndsutredning kring en olaga kontroll mot en biker. 

Justitiekanslern (JK) har nu även inlett utredningen kring en bikerklubbs rätt till skadestånd för olaga husrannsakan i klubblokal. Ärendet har diarienummer: 5629-17-4.3  Läs allt om ärendet längre ner.

JK har begärt in och erhållit yttrande från Polismyndighetens Rättsavdelning såväl som från Rättsavdelningen region Mitt.

JK har därefter översänt Polisens båda yttranden till det juridiska ombudet, Payback Sverige, för att lämna svar kring Polisens yttranden.

Payback arbetar nu tillsammans med den bikerklubben med att författa ett svar som därefter kommer att insändas för beslut till JK inom de närmaste dagarna.

Bakgrund

Payback Sverige inlämnade som juridiskt ombud för en mc-klubb en JO-anmälan för att Polisen på felaktigt sätt och utan laga grund utfört en ögonundersökning för att skaffa grund för husrannsakan i en mc-klubbsfastighet. Provresultaten visade i efterhand ett negativt resultat.

Polismyndigheten läxade därefter i sitt remissvar till JO upp Polisregion Mitt och medgav att en husrannsakan verkställts på en mc-klubb ägt rum utan att lagstöd förelegat. Detta faktum var närmast sensationellt  avseende polisens arbete mot bikerkulturen då det knappast någonsin ägt rum tidigare att polisen erkänt begånget misstag!

Polismyndighetens jurist, Charlotta Lokrantz Sandberg, fastslog att en misstanke om eget bruk av narkotika inte ger lagstöd för att genomföra husrannsakan på en mc-klubb! Tidigare har en sådan misstanke obligatoriskt godkänts av myndigheterna när det har avsett bikers trots att all form av lagstöd i sak saknats. Stort beröm ska här under tilldelas Polismyndighetens jurist Charlotta Lokrantz Sandberg dels för att ha läxat upp Polisregion Mitt och dels för att äga en sådan rättskänsla som tidigare helt saknats hos Polismyndigheten!

JO-beslutet

Ur JO-beslutet framgår följande: Polismyndigheten har i sitt yttrande redogjort för det faktiska händelseförloppet. de rättsliga förutsättningarna för att göra en husrannsakan och sin bedömning av saken. Jag instämmer i Polismyndighetens bedömning att den bevisning som behövdes för att de brott Xxx misstänktes för skulle kunna styrkas säkerställdes genom beslutet om kroppsbesiktning. Redan av det skälet har det alltså saknats anledning att besluta om husrannsakan. Polismyndigheten ska därför kritiseras för att ha genomfört en husrannsakan i mc-klubbens lokaler utan att det fanns grund för det.

Prejudicerande verkan av JO-beslutet

Det viktigaste Polisen medger i ärendet att det varit felaktig myndighetsutövning att genomföra en husrannsakan på en mc-klubb utefter misstanke om narkotikabrottslighet för enskild person. Lagen ger i sådana fall “bara” stöd för kroppsbesiktning om inte så kallade synnerlig anledning  som talar för att brukaren innehar narkotika som finns just på en annan plats. Se mer omkring detta i Bikerlagboken.

Vad innebär då detta beslut tillsammans med Polisens medgivande av felaktig myndighetsutövning omkring husrannsakan för framtidens kamp för bikers rättigheter?

En hel del faktiskt. Vi har nu fått fastslagit via ett JO-beslut att om polisen gör husrannsakan på en mc-klubb utefter misstanke om narkotikabrott hos enskild så strider det mot lagen och polisen kommer i alla kommande fall som rör sådana konstruerade misstankar att fällas till ansvar. JO-beslutet sätter således stopp för vidare husrannsakningar på mc-klubbar utefter misstankar mot enskilda. Beslutet har således en prejudicerande verkan och bikerkulturen har därför tagit ett steg mot att återupprätta något av våra fri- och rättigheter! Seger!

Relaterade artiklar:

VIKTIG PREJUDICERANDE SEGER FÖR MC-KLUBB, PAYBACK OCH BIKERKULTUREN! JO KRITISERAR POLISEN FÖR OLAGA HUSRANNSAKAN HOS MC-KLUBB!: https://payback.name/viktig-prejudicerande-seger-for-mc-klubb-payback-och-bikerkulturen-jo-kritiserar-polisen-for-olaga-husrannsakan-hos-mc-klubb/

JUSTITIEKANSLERN HAR NU BÖRJAT UTREDNINGEN KRING BIKERS RÄTT TILL SKADESTÅND FÖR OLAGA KROPPSVISITATION M.M.: https://payback.name/justitiekanslern-har-nu-borjat-utredningen-kring-bikers-ratt-till-skadestand-for-olaga-kroppsvisitation-m-m/

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin