• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Information till Konstitutionsutskottet inför riksdagsbeslut om västförbud i privat såväl som offentlig miljö!

Information till Konstitutionsutskottet inför riksdagsbeslut om västförbud i privat såväl som offentlig miljö!

Nu närmar sig på allvar tiden för riksdagsbeslutet om ett eventuellt införande av västförbud i såväl privat som offentlig miljö. 

Som ett första, av tre, steg i kampen för bikervärldens rätt att även framledes bära väst  har nu Payback Sverige skickat ett informationsdokument till Konstitutionsutskottet inför KU:s kommande beredning av ärendet den 21 och 28 februari 2012.

KU:s beredning av ärendet ligger därefter till grund för riksdagens beslut som kommer att fattas den 29 mars 2012.

Mer information kring Payback Sveriges strategi i ärendet kommer att meddelas vid senare tidpunkt.

Payback Sveriges Informationsdokument

Länk till Motionsförslaget om västförbud:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Vastforbud_GZ02K358/?text=true

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin