Information om nya och gamla JO-anmälningar!

Under Juni månad kommer Payback Sverige att arbeta intensivt med fyra olika JO-anmälningar varav två är pågående fall där Polismyndigheterna nu inkommit med svar och två ärenden är helt nya. Payback Sveriges aktiviteter i form av skrifter på Nättidningen kommer därför självklart att minska. Nedan redogör vi lite kring läge och innehåll i de olika JO-anmälningarna och börjar med nytilkomna anmälningar.

Till Minne av Swedish Bike Meet

Ett antal klubbar och enskilda bikers har förannonserat (och några har redan anlänt) att de kommer att inkomma med anmälningar med anledning av de olaga systemtiska kontroller som ägde rum i samband med Swedish Bike Meet på High Chaparall. Då en JO-anmälan vinenr i både tyngd osh styrka på att så många som möjligt anmäler polismetoderna uppmanar vi härmed fler att inkomma med anmälningar.

Länk till Händelsenmälan och nödvändig fullmakt:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt1.pdf

Skånska bikers anmäler otillåtna kontroller på grund av västbärande 

Ett antal skånska bikers med olika klubbtillhörighet kommer eller har inskickat anmälningar över olaga kontroller i samband med att polisen stoppat dem uteslutande på grund av att de bär väst. Då anmälan återigen avser Polismyndigheten i Skåne som redan är utsatta för två pågående JO-utredningar är anmälan av stor vikt.

Polismyndigheten i Jämtland och trakassering av enskild klubbmedlem

Polismyndigheten i Jämtland har inkommit med svar i den JO-utredning som inletts mot myndigheten för trakassering av enskild bikerklubbsmedlem. I motsats till Polismyndigheten i Skåne medger faktiskt polismyndigheten brister på flera  punkter men anser sig ha fog för att kontrollera bikers utefter brottsförebyggande verksamhet.

Payback Sverige kommer givetvis att stå upp för alla bikers rättigheter i detta fall och hävda att all myndighetsverksamhet enligt grundlagen ska ske utefter uttryckt lagstöd och att ett sådant stöd saknas för att upprepade gånger under ett flertal år stanna och kontrollera bikers. Liksom det för övrigt alltid gör utefter föreningstillhörighet.

I detta ärende har vi också nytt, mycket graverande material att tillföra i samband med det kommande svaret. Material som inte presenterats tidigare. Svaret ska ha inkommit senast den 26 juni.

Ärendet kring Punisher MC:s julfest

Polismyndigheten i Skåne tillstår aldrig några fel. De diktar ihop egna händelseförlopp som strider på varje punkt direkt  mot de 26 vittnesmålen i anmälan. De saker som talar emot polisen går de inte överhuvudtaget i svaromål på och de presenterar olika former av påståenden som inte underbyggs av bevis. De påstår att personer ringt polisen men uppger fiktiva namn som inte funnits närvarande och har inte denna gången heller vare sig kommit upp med någonting som tyder på att samtal inkommit. De presenterar vare sig uppringarnas nummer eller de begärda ljudfilerna över samtalen.

26 personer uppger att de suttit på marken emellan 1.45 och 3.30 medan polisen påstår att det rört sig om max 1 timme samt att personerna fått ta på sig ytterjackor. De inlämnade filmerna visar klart och tydligt att så inte varit fallet.

Att polisen bröt armen på en person och framkallade hjärtstillestånd berörs överhuvudtaget inte från Polisens sida…. Inte heller de övriga dokumenterade fallen av övervåld eller misshandel tas upp ifrån polisens sida.

Berörda parter kommer nu att samråda hur vi ska gå vidare i saken och inkomma med svar till JO senast den 26 juni.

We`ll stand the ground & We won´t back down! 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin