Information om mc-väst och åklagarjäv vid rättsförhandlingar!

Payback brukar normalt sett inte kommentera kring rättsfall om det inte föreligger principiellt rättsliga aspekter i sammanhanget. Enskilda personers rättsfall som inte har med föreningstillhörighet att göra eller där inte specifika saker av bikerpolitiskt eller bikerjuridiskt intresse föreligger är inte Paybacks sak att bevaka.

I en mediauppmärksammad rättegång som för tillfället pågår aktualiserades dock två företeelser där det är av vikt att delge såväl media som bikerkulturen korrekt information för att dels kulturen ska veta vad de har att förhålla sig till juridiskt men även så media har källorna till korrekt information i ärendena med sig i bevakningen.

MC-väst vid rättegångsförhandlingar

Åklagaren begärde i rättsfallet att alla personer iförda mc-väst skulle lämna rättegångssalen då deras närvaro kunde skrämma vittnen!? Rätten valde helt riktigt att avslå åklagarens begäran.

Payback har tidigare skrivit om rättsläget kring väst vid rättegångsförhandlingar och hänvisat till två skilda JO-besdlut som bägge slagit fast att det är tillåtet för västfolk att närvara vid rättsförhandlingar, och däri citerat och hänvisat till de aktuella rättsfallen och domsluten ifrågan varför vi här väljer att länka till det tidigare inlägget i frågan där den samlade informationen kan tas del av:
http://www.payback.name/?p=4646

Åklagarjäv vid rättsförhandling

Försvaret krävde att såväl rättens ordförande som åklagaren i målet skulle förklaras jäviga en begäran som även i detta fallet avslogs.

En åklagare som före en rättsförhandling  uttalar sig negativt i olika aspekter kan förklaras jävig vid en kommande rättegång.  All information kring åklagarjäv framgår av ett tidigare beslut från Justitiekanslern varför vi här väljer att hänvisa till dokumentet ifråga:
http://payback.name/jkaklagare.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin