• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Information om att mc-klubbslokaler faller under Pandemilagen om privata sammankomster med deltagarbegränsning om max 8 personer!

Information om att mc-klubbslokaler faller under Pandemilagen om privata sammankomster med deltagarbegränsning om max 8 personer!

Max 8 personer vid privata sammankomster

Då det är Paybacks uppgift att informera kring juridiska frågor som berör mc-klubbar så informerar vi om vad som gäller för ideella föreningar, som mc-klubbar utgör så snart de antagit stadgar, valt styrelse och därmed fått en fast struktur,

Vid privata sammankomster i exempelvis festlokaler och föreningslokaler som används eller hyrs ut, direkt eller indirekt, av ideella föreningar gäller en deltagargräns om max 8 personer enligt de nya regler som gäller från och med den 10 januari 2021 och tills vidare.

Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/nya-regler-infors-for-gym–och-sportanlaggningar-badhus-handelsplatser-och-platser-for-privata-sammankomster/

Pandemilagen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin