Info: Staten tvingas utbetala cirka 4 miljoner i skadestånd till bikers!

Fyra miljoner i skadestånd!

Svenska Staten kommer via Justitiekanslern att framöver utbetala cirka 4 miljoner kronor till 13 st bikers. Upphovet är det mer än 6 månader långa frihetsberövandet som personerna utsattes för såsom anhållna, häktade och åtalade i samband med ett tidigare rättsfall kring en numera nedlagd förening i Kalmar. beslutet har tagit cirka 19 månader att fatta

De tretton personerna kommer att erhålla 205 000 kronor per man i ersättning för den tid de satt frihetsberövade, före den frikännande domen fastslogs i Hovrättsförhandlingarna. Därutöver tillkommer ersättning för förlorad arbetsinkomst samt advokatkostnader.

Då JK bedömde att personerna misstänktes för mycket allvarlig brottslighet ska ersättningen för lidande bestämmas till ett högre helopp än det som normalt utgår vid frihetsberövanden av motsvarande längd.

JK har i detta fallet således frångått den alltför ofta använda principen som särbehandlar personer på grund av föreningstillhörighet och fattat ett objektiv och neutralt beslut. Det tog dock JK inte mindre än 19 månader att fatta beslutet trots att regelverket är enkelt och tydligt, så det räcker…

Justitiekanslerns praxis kring frihetsberövande

Enligt Justitiekanslerns praxis bestäms ersättningen för lidande i normalfallet till 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.

Vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning. Det gäller främst om misstankarna har avsett ett särskilt allvarligt brott.

Länk till relaterad artikel:
http://hd.se/helsingborg/2014/06/12/nytt-skadestand-efter-hells-angels/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin