• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Info: Gamla kvastar sopar sämst: Polisens tillsätter regionschefer inför ombildningen 2015!

Info: Gamla kvastar sopar sämst: Polisens tillsätter regionschefer inför ombildningen 2015!

Jub5C.PDF

Gamla kvastar sopar sämst!

Polisens regionschefer inför ombildningen 2015 har nu officiellt tillsatts. Jobbet som regionpolischef innebär ett fyraårigt förordnande med start den 1 januari 2015. Uppdraget är att både vara del av den nationella ledningsgruppen med ansvar för hela Polisen och att individuellt agera som chef för en region

Följande regionschefer har utsetts:

Nord: Klas Johansson
Bergslagen: Dan Persson
Mitt: Carin Götblad
Stockholm: Mats Löfving
Öst: Ulrika Herbst
Väst: Klas Friberg
Syd: Annika Stenberg

I början av 2014 tillsätts ytterligare nyckelbefattningar, cheferna för de nationella avdelningarna HR, IT, Kommunikation, Ekonomi och Juridik. De kommer att ingå i den nationella ledningsgruppen och delta i arbetet med detaljorganisation och verksamhetsplan för 2015.

Payback Sveriges kommentar

Det är idel välkända namn som nu utsetts till regionschefer förutom möjligen Annika Stenberg som ska ta över den södra regionen. Stenberg är idag regionskattechef Stockholmsregionen, företags- och förvaltningsjurist, samt deltar i ”Operativa rådet”, som är en del i regeringens satsning mot grov organiserad brottslighet.

I övrigt har de utsedda cheferna redan tidigare utmärkt sig som hökar när det gäller polisens fantomjakt på bikers och bikerklubbar varför vi redan nu kan konstatera att polisen inte har som mål med nya organisationen att skärpa upp och effektivisera polisorganisationen. Med de chefer de tillsatt kommer de att fortsätta sin fruktlösa jakt på hjärnspöken och samtidigt lösa ett hela tiden allt mindre antal brott.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin