• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • I bästa fall en polisiär avsiktsförklaring att styra svenskt rättsväsende. I värsta fall ett bevis för polisens olaga påverkan av rättsväsendet!

I bästa fall en polisiär avsiktsförklaring att styra svenskt rättsväsende. I värsta fall ett bevis för polisens olaga påverkan av rättsväsendet!

rattsvasende

Om Polisens samverkan med Åklagarmyndigheten och Domstolsverket

Vi presenterade tidigare en lista över Polismyndigheternas 24 externa samverkanspartners. En lista som innehöll en hel del överraskande namn såsom Media och SMC exempelvis. Listan innehöll även Åklagarmyndigheten och Domstolsverket vilket i sig inte behöver vara misstänkt då Polis och Åklagare har ett självklart samarbete vid brottutredningar och liknande. Även Domstolsverket kan synas såsom en oskyldig samarbetspartner då säkerhetsrutiner m.m i samband med rättsförhandlingar kräver överläggningar.

Annorlunda perspektiv om man betänker att skrivningen kommer från ett polisiärt taktikdokument mot mc-klubbar!

Men, betänker man at skrivningen ovan är hämtad från polisens taktikdokument Strategi mot 1 % mc-gäng sänder den ut lite mer mystifika för att inte säga misstänkta signaler, eller hur?

1. Polisen håller och verkställer regelbundna Informations- och Utbildningsinsatser för personal inom Åklagarmyndigheten och Domstolsverket.

2. Polisen genomför informations- och utbildningsinsatser gentemot personal ifrån Domstolsverket och Åklagarmyndigheten för att garantera en effektiv rättskedja och lagföring.

I bästa fall en polisiär avsiktsförklaring! I värsta fall ett bevis för polisens olaga påverkan av rättsväsendet!

Exakt vad som ska tolkas in i dessa skrivningar vet bara de berörda myndigheterna och det behöver inte innebära en form av olaga påverkan av svenskt rättsväsende men… Skrivningen att garantera en effektiv rättskedja och lagföring har en väldigt illaluktande smak. För skrivningen måste ju ses ur  polisens perspektiv och att den dels är hämtad från ett taktiskt dokument rörande hur polisens ska agera mot 1 % mc-klubbar och dels uttalar polisens syfte att säkra en effektiv lagföring av personer ur 1 %-miljön.

Med detta i minne: Hur kan skrivningen då tolkas såsom något annat än att polisen åtminstone har för avsikt att olaga påverka åklagare och domstolar att döma utefter polisens önskan samt även utefter den information och utbildning som polisen givit beslutsfattarna inom dessa myndigheter!??

Länk till artikel om Polisens externa samverkanspartners:
http://www.payback.name/?p=11591

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin