HDCS och HDCE diskriminerar klubbmedlemmar inom Sverigemodellen!

HDCS stadgar ger inget stöd för att diskriminera medlemmar i klubbar inom Sverigemodellen!

En Paybackmedlem har bett oss informera om att även Harley Davidson-klubben, HDCS, diskriminerar bikerklubbsmedlemmar.

Personen fick inte bli distriktsombud på grund av att han var medlem i en klubb som tillhörde Sverigemodellen.

Vi har skickat förfrågan till HDCS och bett dem kommentera saken men de har inte svarat.

I föreningens stadgar rörande valbarhet finns inga sådana restriktioner inskrivna.

Paragraf 18 säger följande om personers Valbarhet, paragraf 18: Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad myndig medlem. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. För att väljas till president måste kandidaten suttit i H-DCS styrelse i minst två år.

HDCS Stadgar

Se även tidigare artikel i ämnet:
http://www.payback.name/?p=9848

Enda kriterierna för att vara valbar är således att personen ifråga är en röstberättigad och myndig medlem vilket således innebär att HDCS inte äger stöd i de nationella stadgarna för ett beslut att utestänga en person som är medlem i en klubb inom Sverigemodellen!

Vad säger stadgarna inom ”EEI Federation of Harley Davidson Clubs Europe

Går vi till HDC Europas stadgar finns det fyra olika punkter som berör så kallade Outlawklubbar.

– De tar upp att nationella HD-föreningar inte får arrangera rally med Outlawklubbar (sidan 18)

– Att ingen nationell förening får ha en Outlaw-clubs medlemssystem eller en aggressiv attityd (sidan 19)

– På sidan 23 står det att ingen nationell förening ska ha orden Motor Club or MC i sina stadgar eller i sitt namn, samt att de inte skall ”be related to another Motor/Outlaw Club” (sidan 23) Den exakta texten lyder: The candidate member shall not have the words ”motor club” or ”MC” in their statutory or daily name and shall not be related to another Motor/Outlaw Club. The statutory name shall comprise the words ”Harley-Davidson, and/or Indian Club”.

På sidan 27 står det slutligen att ingen HD-förening som organiserar ett Superrally eller annat Internationellt rally har rätt att kontraktera service av något slag från Red & White eller någon annan stor världsomspännande motorcykelklubb.

HD Europas stadgar

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin