HDCS diskriminerar medlemmar i klubbar som ingår i Sverigemodellen!

Harley Davidson Club Sweden diskriminerar medlemmar i klubbar som är med i Sverigemodellen/ryggmärkesklubbar. Vi väljer att citera en medlem i en ryggmärkesklubb ingående i Sverigemodellen som skriver:

Varit på klubben i helgen. Regionombudet för HDCS hörde inte av sig. Så nu informerar jag alla! Jag sökte som lokalombud för HCDS Nyköping, men på grund av att jag är medlem i en klubb som ingår i sverigemodellen, nekas jag poster inom HDCS. Har varit medlem sedan nittiotalet och jobbat på ett flertal nationella och internationella träffar och har inget brottsregister. Kan det inte kallas diskriminering?

Helt oacceptabel diskriminering

Payback Sverige anser självklart att det är en helt oacceptabel diskriminering från HDCS sida att utestänga bikers som är medlemmar i klubbar ingående i Sverigemodellen från möjligheten att bli distriktsombud. Vi lägger som organisation ner hela vår själ och vårt hjärta i att kämpa och strida för bikers lika rättigheter på alla områden och att då en organisation med många medlemmar från ryggmärkeskulturen väljer att stoppa medlemmar från möjligheten till olika förtroendeposter är därför någonting vi tar klar ställning emot!

Nu har informationen gått ut och alla ryggmärkesbikers har möjligheten att själva välja om de fortsatt vill stödja en organisation som tar ställning emot vad de själva såsom medlemmar i en ryggmärkesklubb står för och är.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin