Genmäle till Norra Halland och Kungsbackas polischef Krister Adolfsson! Del 1/2

Bakgrund

I en artikel i Norra Halland från den 10 augusti förekommer ett flertal anmärkningsvärda kommentarer signerade en Polischef och/eller skrivningar från artikelförfattaren. Ytterligare en artikel publicerades kring Red Devils MC och vi ämnar härvid att gå igenom båda artiklarna och förse våra läsare med sanningen via fakta i ämnena.

Kriminell organisation?

Kungsbackas Polischef uttalar i artikeln att Hells Angels MC är en kriminell organisation och därvid i förlängningen därvid även Red Devils MC, via följande uttalande:

Hells Angels är en del av en kriminell organisation som marknadsför sig med att de står vid sidan av lagen. Det är ju ingen fotbollsförening…

– Och Red Devils hymlar inte med sin anslutning till den rödvita miljön.

För det första har Hells Angels MC direkt tagit avstånd ifrån påståenden att de står utanför lagen i ett pressmeddelande vilket såväl Polischefen som reportern ifråga borde äga kännedom om då det i snart 10 år funnits publicerat på Nättidningen Payback via följande uttalande: Vi har aldrig påstått att vi står utanför lagen.

För det andra så har hela forskningsvärlden ställt sig bakom det faktum att vare sig Hells Angels MC eller Red Devils MC är kriminella organisationer vilket kan tas del av via nedanstående länk med fakta- och forskningssammanställning. För att nämna bara ett par exempel så tar vi upp fil dr Stig Grundvall som är den enda som doktorerat på bikerkulturen i Sverige samt en av blott fyra i världen. Han konstaterar att: Forskningen hävdar samfällt att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet! Den statliga så kallade kriminaliseringsutredningen SOU 2000:88 fastslog i inte mindre än 13 olika avsnitt att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer. Detta och långt mer därtill kan tas del av i fakta- och forskningssamman-ställningen nedan.

För det tredje gör sig såväl tidningen som Polischefen skyldiga till förtal av grupp när de publicerar och kriminaliserar mc-klubbar. Vi är medvetna att det faktum att grupper kan förtalas är ett relativt okänt fenomen men ansvariga utgivare för tidningar och andra medier som publicerar förtalsartade uttalanden borde såväl känna till som ha tagit till sig detta faktum med tanke på att det är en sak att pröva mot varje artikel innan de publiceras.

Fakta- och forskningssammanställning avseende mc-klubbarnas kriminella status

Förtal mot grupp

Hells Angels MC:s pressmeddelande

Syfte med klubblokal

Ett ytterligare märkligt uttalande ifrån artikeln är Polischefens yttrande: Sen vad Red Devils, och i sin förlängning Hells Angels, har för syfte med lokalen kan jag inte sia om.

Detta är ett uttalande som utan någon form av belägg endast har som syfte att misstänkliggöra mc-klubbarna och deras verksamhet utan anledning. För vad använder sig olika former av föreningar sin klubblokal till? Jo, för att träffas, umgås samt hålla möten i och inget annat. Samma sak gäller såväl golfklubbar som Rotary som Polisens simklubb exempelvis. Med andra ord är det ett såväl direkt löjligt som oseriöst uttalande som aldrig skulle använt i något annat sammanhang än mc-klubbar.

MC-gäng?

Varför används ett direkt felaktigt uttryck som mc-gäng i rubriken? Ja, det kan man fråga sig och svaret stannar som vanligt vid samma orsak: Att stigmatisera, smutskasta och misstänkliggöra mc-klubbar. För inget annat svar är möjligt!

Vi har skrivit om det förr och får säkert göra så 1 000 gånger till då våra motparter vinnlägger sig om att använda detta felaktiga uttryck istället för att skriva med respekt för mc-klubbarnas rättigheter att bli benämnda för vad de är – mc-klubbar!

MC-klubbar är välskötta och välorganiserade föreningar med struktur, stadgar, styrelse och valda befattningar m.m. som finansieras huvudsakligen utav sedvanliga medlemsavgifter.

MC-klubbar har således en organisationsform och struktur som helt avviker från gatugäng eller från de former som olika nätverk bedriver sin verksamhet inom. Läs om skillnaderna via nedanstående länkar:

MC-klubbar är klubbar och aldrig gäng! Gäng saknar struktur och organisationsform!

Gäng eller MC-klubb men aldrig aldrig mc-gäng! 5 viktiga skillnader!

Artikel

Genmäle, Del 2

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin