Frihetspartiet informerar om styrelseombildning!

Frihetspartiet förstärker sin styrelse

För att få ut största möjliga effektivitet av partiarbetet väljer vi nu att ombilda Frihetspartiets styrelse.

Då media medvetet väljer taktiken att blanda samman Frihetspartiet, motorcykelklubbar och bikerorgan i avsikt att misstänkliggöra arbetet, renodlar och förstärker vi nu Frihetspartiet för att dels förhindra framtida sammanblandning och dels för att få ut största möjliga effektivitet på varje enskilt område.

Partiledare och Ordförande i ett!

Frihetspartiet har tillsatt Mellie Wahlberg att ta hand om både partiledar- och ordförandeposten men behållit en kulturrepresentant i en styrelsefunktion som inte på samma sätt via ett arbete för direkta bikerorganisationer kan misstänkliggöras.

Skall detta tolkas som att Frihetspartiet ger efter? Nej, absolut inte! Smutskastningen i Tv 4, Svensk Maffia-produktionen, medförde en enorm mejlanhopning av nya intresserade som uppmärksammat partiet och som anslutit sig till Frihetspartiet som medlemmar. Närmast alla kommentarer kring Frihetspartiets framträdande har också varit översvallande positiva och uppmärksamheten har även medfört att väldigt många personer varit inne på hemsidan och tagit del av partiets program och programförklaring.

Att frikoppla, stiga åt sidan och fokusera

Frihetspartiet måste dock för att ha effekt samla minst 240 000 röster i ett riksdagsval vilket bedöms vara en omöjlighet om partiets arbete hela tiden misstänkliggörs och kopplas samman med en kultur som baktalats under så lång tid att allmänheten köpt den negativa framställningen som media framställer om Frihetspartiet och dess styrelse. Frihetspartiets måste framöver få kopplas till ett renodlat mänskligt parti: Vi finns och verkar för alla människor, kulturer och val av intressen!

Anders har valt att träda åt sidan pga privata angelägenheter efter TV4´s sammankoppling av Frihetspartiet och TV programmet Svensk Maffia och Peter kommer i framtiden att lägga all kraft och energi på att rentvå bikerkulturen genom sitt organ, Payback!

Anders och Peter kommer självfallet även i framtiden att fullt ut stödja Frihetspartiets program och kommande arbete.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin