Frihetspartiet – Ett avslut! Payback och Frihetspartiet går skilda vägar!

Ideologin är Frihetspartiets själ!

Frihetspartiet skapades för att återupprätta rättssäkerheten i Sverige och för att ge den lilla och illa förtrampade människan en röst i samhället. Det är partiprogrammet och det i allt genomsyrande Sunda Förnuftet och Moralen som gör Frihetspartiet unikt. Det är ideologin som är partiets själ.

Personerna ikring partiet är däremot utbytbara. Personerna är inte partiet och personerna bär inte heller partiet. Ideologin är och bär Frihetspartiet!

Personerna är utbytbara!

Partiet har alltför hårt kopplats till bikerkulturen för att kunna bli ett trovärdigt alternativ gentemot den stora allmänheten. Om det därför kan gynna partiets framtid och underlätta för partiet att föra ut sitt budskap och ideologi, är också ett byte av företrädare lika naturligt som nödvändigt. Därför har jag, ordförande Peter Schjerva, och Partiledare Anders Zillén valt att stiga åt sidan för att ge Frihetspartiet bättre förutsättningar att nå ut till allmänheten och kunna föra partiets politik!

Stöd det nya Frihetspartiet!

Vi hoppas att alla som tidigare valt att stödja Frihetspartiets politik, och/eller att arbeta aktivt för partiet, fortsätter att göra så och ger den nya partiledaren och partiordföranden Mellie Wahlberg sitt fulla stöd, såsom vi stödjer och har fullt förtroende för Mellie!

Frihetspartiet har nu fått en ordförande med mycket väldokumenterad, såväl administrativ förmåga som framgångsrikt ledarskap, via tidigare förtroendeuppdrag och arbeten. Mellie,  som saknar vad som brukar kallas koppling till bikerkulturen, besitter en förmåga att kunna skapa och bygga upp ett förtroende hos allmänhet och den lilla människan som jag och Anders aldrig hade kunnat uppnå.

Avslut! Frihetspartiet och Payback går skilda vägar!

Jag och Anders kommer även fortsättningsvis att stödja Frihetspartiet men kommer inte längre att ha något med arbetet kring Frihetspartiet att göra. Vi lämnar med fullt förtroende över till andra krafter som vi vet framgångsrikt kommer att fortsätta arbetet i vårt spår och i rätt riktning och ge partiet det förtroende vi inte förmått skapa genom vår alltför starka koppling till bikerkulturen.

Martin Arvidsson, som inte lika hårt kan kopplas till bikerkulturens specifika organ, kvarstannar i styrelsen såsom representant för bikerkulturen!

Sammanfattningsvis skulle jag vilja avsluta mitt engagemang i Frihetspartiet genom att konstatera att Frihetspartiet kommer i framtiden att kunna verka effektivt genom att inte längre kunna kopplas till bikerkulturen och därmed bedömas enbart utefter sin förda politik.  Jag kommer i fortsättningen att till 100 % kunna satsa  på arbetet kring Payback och att rentvå bikerkulturen, och fortsättningsvis  säga och lägga fram vad jag bedömer vara effektivt i arbetet för bikerkulturen utan att behöva ta hänsyn och justera budskapet utefter vad som kan tänkas skada partiet!

Peter Schjerva, före detta ordförande för Frihetspartiet

Se även:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/frihetspartiet-foerstaerker-sin-styrelse-602542

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin