Fredrik Reinfeldts ställningstagande för mc-västar – ord för ord!

Kampanj som gav resultat!

Genom att under de senaste månaderna föra en intensiv kampanj via så kallade “Öppna brev” med direkt information om västdomarna samt via en medialt mycket uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet om västförbuden har vi fört in bikerkulturen i media och i debatten. Genom att hela tiden hänvisa till bevisbara fakta kring domar i ärendet som klart och entydigt uttalar att ett västförbud strider mot grundlagen och yttrandefriheten tvingades till och med Statsministern Fredrik Reinfeldt att uttala att ett västförbud är inte rätt väg att gå!

Vad exakt sa då Statsministern rörande mc-västar? Här nedan följer en avskrift av Reinfeldts uttalande:

Statsministern om mc-västar

Hur tycker du man skall göra om det kommer in ett stort gäng på krogen med mc-västar?

Fredrik Reinfeldt: Ja, det är väl upp till var och en hur man skall bedöma det. Vi lagför folk i enlighet med brottsbalken i Sverige. Det vill säga begår man brott kan så kan man lagföras för det. Andra typer av inskränkningar har vi ju varit aktsamma att göra eftersom det anses stå i konflikt med vår syn på yttrandefriheten.

Vad tycker du om att kommuner försöker förbjuda det här då? Ja, de förbjuder det!

Fredrik Reinfeldt: Jag tycker det har varit viktigt att säga att vi har känt ett behov av att kraftsamla mot den organiserade brottsligheten där mc-brottsligheten utgör en viktig del av det enkla skälet att jag tror att genom att punktbevaka från rättsvårdande myndigheter men också den myndighetssamverkan som Beatrice Ask har tagit ansvar för så sätter vi ett tryck på kriminella element som vi hoppas därmed på bättre sätt kunna lagföra för de brott de begår. För det är en sorts uppgivenhet som man känner inför kriminalitet eller kriminella personer som det här är ett uttryck för men återigen: Det är bättre att i så fall åtgärda och lagföra den kriminalitet de står för snarare än att se över vilken klädsel de har.

MC-brottslighetens verkliga betydelse för den organiserade brottsligheten

En sak i Reinfeldts uttalande förtjänar att bemötas. Och, hur vederlägger man på bästa sätt ett osant och överdrivet påstående? Jo, genom att hänvisa till forskningsmässiga fakta varför jag citerar direkt ur Brå:s rapport 2008:22, 14 projekt mot organiserad brottslighet, En analys av polisens särskilda satsning.

Sidan 71: Även om Brå inte gjort någon studie på senare år som tar sikte på mc-gängen utan mer kommit i kontakt med deras aktivitet genom en rad andra studier, talar mycket för att dessa grupperingars brottslighet ofta överskattas. De spelar exempelvis en roll som indrivare av skulder (Brå 2007c) och kan utföra andra uppdrag i företrädesvis byggbranschen där svart arbete sker i organiserade former (Brå 2007b) men även om samtliga personer i den kriminella mc-miljön skulle hamna i fängelse torde det inte nämnvärt påverka organiserad brottslighet i Sverige.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4489643

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4491504

Debattartikel i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article12918226.ab

Brå-rapport 2008:22:
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=14_projekt_mot_organiserad_brottslighet_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/081111/a99cf2ca1c6157bc83786129387ed1a9/14%5fprojekt%5fmot%5forganiserad%5fbrottslighet%5fwebb.pdf

Paybacks “Öppna brev”:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-till-lars-korsell-forskningschef-paa-brottsfoerebyggande-raadet-braa-625576Add New

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/rikskriminalen-svarar-payback-inklusive-paybacks-motkommentar-625990

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-till-justitieutskottets-johan-pehrson-fp-623124

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-med-foerfraagan-staelld-till-skl-sveriges-kommuner-och-landsting-617014

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-till-sveriges-ofrivilligt-kriminella-ordningsvakter-607705

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-och-uppmaning-till-media-och-sveriges-kommunpolitiker-visste-du-detta-om-vaestfoerbuden-606631

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/oeppet-brev-till-justitieminister-beatrice-ask-601417

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polismyndigheten-i-vaestra-goetaland-initierar-kriminalitet-enligt-kammarraetten-604235

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-foersoeker-ljuga-sig-fria-fraan-ansvaret-foer-vaestfoerbuden-614872

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin