Förnyade frågor från media och svar från Thomas Möller!

 Thomas Möller: Var är hotet? Detta är inget hot. Det är ett löfte att vidta juridiska åtgärder!

Under måndagen har reportern Anna Dahlbeck på Kvällsposten hört av sig till Thomas Möller och ställt nya frågor samt sökt förtydliganden utefter Möllers tidigare Öppna Brev till Kvällsposten/Expressen. Här nedan följer frågor och svar:

Kvällpostens frågeställningar

Hej Thomas.

Jag arbetar på Kvällsposten och har några frågor angående ditt öppna brev till Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Du svarade för några dagar sedan min kollega Lars Klint i en maildialog, men eftersom han är ledig hör jag av mig med några följdfrågor. Vi skulle gärna se att du konkretiserar några av dina svar ytterligare för att undvika oklarheter.

Du skriver i svaret till Lars Klint att “tjänstemän vid kronofogdemyndigheten arbetar efter “en andra agenda” som inte tar någon hänsyn till medborgerliga rättigheter. Det handlar inte om mc-klubbarnas rättigheter utan om de rättigheter som alla medborgare i vårt land har. Rätt till privatliv, skydd av integritet och rätten till föreningsfrihet.

“På vilket sätt menar du att tjänstemännen arbetar efter “en andra agenda”?

Och vad menar du med att dessa tjänstemän inte tar hänsyn till medborgerliga rättigheter?

I svaret till min kollega skriver du även “Därför kommer negativt beslut följas av en anmälan om tjänstefel. Ifall allmän åklagare inte tänker driva dessa anmälningar vidare kommer så att ske genom enskilda åtal.”Detta får du gärna utveckla.

Vad menas med ett negativt beslut? Vad menar du konkret att tjänstefelet utgörs av? Hur ser du på att brevet skulle kunna uppfattas som ett hot mot enskilda tjänstemän?

Du får gärna höra av dig på telefon eller mail. Hälsningar Anna Dahlbeck Reporter Kvällsposten

Thomas Möllers svar

Angående dina frågor;

Vi kommer inte ge bort några taktiska eller processuella fördelar. Våra avsikter kommer vara tydliga i samband med att anmälningar och åtal ges in.

Vi bryr oss inte heller om hur innehållet i vårt öppna brev uppfattas. Lika lite som våra motparter bryr sig om hur deras agerande kränker privatliv och föreningsfrihet. Några ytterligare kommentarer kommer inte ges.

Thomas Möller

Länk till Thomas Möllers svar till Kvällsposten:
http://www.payback.name/?p=12753

Länk till Thomas Möllers Öppna Brev till Krofogdemyndigheten och Skatteverket:
http://www.payback.name/?p=12730

Om syltryggar, velournissar och Thomas Möllers Öppna Brev till samt om påstådda hot:
http://www.payback.name/?p=12764

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin