• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Fakta slår påståenden som sax slår påse! Genmäle till Piratexperten, polis Patrik Andersson!

Fakta slår påståenden som sax slår påse! Genmäle till Piratexperten, polis Patrik Andersson!

Om två sorters experter!

När det kommer till experter så finns det två sorter. Det finns de som levt inom en kultur eller via en oberoende ställning forskat kring en kultur och därigenom tillägnat sig en oberoende och opartisk kunskap. Sen finns det de andra som vi väljer att kalla Piratexperter. De är verksamma inom media, politik eller inom polisen och den så kallade kunskap de tillägnat sig bygger helt igenom på påståenden eller av polismyndigheten författade rapporter. Rapporter som alltid saknar källhänvisningar till oberoende forskning.

Varför kallar vi dem då piratexperter? Jo, för att i motsatt till de med dubbla ögon utrustade riktiga experterna bär Piratexperterna en ögonlapp (skygglapp) som förhindrar dem att se mer än enögt på det ämne de vill uttala sig kring.

Målar upp en skenbild genom uppdiktade myter och legender!

I en nyligen publicerad artikel i Expressen uttalar sig Patrik Andersson vid underrättelseenheten i Region Syd såsom Piratexpert. Han målar upp en bild av att mc-klubbar fruktar en konflikt med gatugängen, att klubbarna är kriminella organisationer, att det pågår en konflikt om territorium mellan mc-klubbar och gatugäng samt att narkotikahandeln är viktig för mc-klubbarna!??

Bara det faktum att Andersson väljer att uttala sig i Expressen, som har ett förtroende understigande 10 % bland Sveriges befolkning, säger en hel del. Att Andersson inte heller tillägnat sig någon som helst kunskap om mc-klubbar förutom de av poliser författade rapporter som genomgås under polisutbildningen är också uppenbart. Varje ord är obevisade påståenden fyllda med myter, legender och skrönor kring klubbarna. Inte med ett ord antyds att Andersson tillgodogjort sig någon oberoende fakta eller forskning kring bikers vilket är djupt beklagansvärt.

Nåväl. Payback sitter på en omfattande kunskapsbank kring bikers som vi härmed vill dela med oss av.

Klubbarna är inga kriminella organisationer säger den samlade forskningen i 75 avsnitt!

Klubbarna är inga kriminella organisationer. 75 olika artiklar kring forskning kring mc-klubbar talar ett entydigt språk. Stig Grundvall som är den enda som doktorerat kring bikers i Sverige och en av blott fyra i världen. Hans genomgång av all forskning kring bikers fick honom att fastslå följande: Forskningen hävdar samfällt att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet! LÄS HÄR

Tre riktiga experter vederlägger lätt polisens källhänvisningsfria påståenden!

Vad gäller mc-konflikter, kamp om territorium och narkotikahandeln hänvisar vi istället till den fakta som en kriminolog, en professor och en ytterligare forskare uttalat kring just konflikter och narkotikahandel bland mc-klubbarna. Nog väger dessa experters ord betydligt tyngre än en polis med egenintresse:s obelagda påståenden? Eller vad säger ni läsare?

Vi väljer att kort citera kriminolog Joi Bay ur nedan länkade artikel: konflikterna är inte krig utan fejder, och de handlar inte om narkotika eller andra slags marknader utan om anseende… Enligt polisen handlar konflikten om narkotikamarknaden (rigspolitichefen 1997) men för detta påstående har det aldrig givits sannolika skäl och än mindre har det styrkts eller bevisats… 

Vi hänvisar därefter till artikeln Kriminologen Joi Bay, Statlig utredning, Professor Ove Sernhede och forskare om “MC-krig”! Det är fejder om etableringsrätt eller heder och personliga konflikter! Det handlar aldrig om narkotikamarknad eller liknande! I artikeln bekräftar fem olika forskningsarbeten att mc-fejder aldrig handlar om narkotikamarknader utan om personliga konflikter, kränkt heder eller rätten att bära vissa ryggmärken emellan klubbar inom samma kultur.

Vi väljer därmed att sätta punkt för vad mer finns det att säga när vi hänvisat till direkta fakta som framtagits genom forskning?

Expressenartikel

Kriminologen Joi Bay, Statlig utredning, Professor Ove Sernhede och forskare om “MC-krig”! Det är fejder om etableringsrätt eller heder och personliga konflikter! Det handlar aldrig om narkotikamarknad eller liknande!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin