Fakta för media om bikerkulturen – inför Paybacks presskonferens!

De senaste veckorna har polismyndigheterna återigen berett sig plats i media för att kasta svepande anklagelser runt om sig rörande bikerkulturen. Utsagorna har behandlat olika anklagelser om markander och kriminalitet och har som alltid inte innehållit ett enda konkret bevis för påståenden. Och, obevisade påståenden är just bara påståenden tills man har konkret dokumentation bakom sig.

Att ta fasta på är dock ett enda uttalande från Torgny Söderberg, Länskriminalens underrättelserotel: Och Stockholms länskriminal vill numera tona ner mc-grupperingarnas farlighet. –Deras brott ska inte negligeras. Men de är inte lika organiserade som de har framställts som. På 90-talet hade vi inte samma kunskap och trodde något annat.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-gatugang-utmanar-mc-klubbar_6498450.svd

Ett uttalande som kan tolkas såsom att polisen faktiskt backar ett halvt steg troligtvis på grund av att de under 20 års intensivspaning inte förmått presentera några bevis för mc-klubbarnas kollektiva kriminalitet, eller?

Fakta – inte påståenden, om bikerkulturen

Här nedan länkas till artiklar och faktsammanställningar rörande bikerkulturen som Payback uppmanar media att ta del av såsom faktaunderlag kring bikerkulturen. För det måste ju trots allt vara så att bikerkulturen äger tolkningsföreträde vad gäller kulturegna företeelser, eller hur? Dra gärna jämförelsen medan ni tar del av materialet kring hur mycket faktiskt belagda fakta bikerkulturen har att redovisa jämfört med polisen ovederlagda och svepande påståenden som aldrig underbyggs med faktiska bevis i form av statistik eller andra former av bevis!

Här nedan finns en länk till ett specialsammanställt faktamaterial kring bikerkulturen. Ett material som sammanställts av Payback direkt för media och allmänhet. Materialet torde vara unikt i sin bredd och till sitt innehåll och genom det faktum att det är fakta direkt från bikerkulturen och om bikerkulturen – för materialet innehåller även bikerforskares, journalister samt forskningsinstitutionen BRÅ:s vetenskapligt belagda fakta kring bikerkulturen. När såg ni senast en liknande, på fakta underbyggd, rapport eller faktasammanställning från Polismyndigheterna? Just det – Aldrig!

Så läs, berika er och ta del av en pdf-fil med följande faktainnehåll:

1. Det finns inga kriminella mc-gäng

2. Det finns inga kriminella mc-gäng – Del 2: Statistiska belägg

3. Känner Ni till vad forskningen säger om bikerklubbarna?

4. Intervju med Sveriges enda bikerforskare

5. Tretton röster om mc-kriminaliteten

6. Enprocentsbegreppet

7. Bikerkulturens Brödraskap

8. Sverigemodellen

9. Om kläd- och västförbud

PDF-filen:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/allmaninfo2.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin