Eskilstuna – En fristad för dumhet, inskränkthet och skattemedelsvandalism!

Eskilstuna var den första kommunen i Sverige som anmäldes för införandet av ett kommunalt västförbud i stadens krognäring. En del krogägare protesterade i början och motsatte sig ett sådant förbud men tvingades under utpressningsliknande metoder in i fårskocksgemenskapen.

Efter nederlag i både Förvaltningsrätten och i Kammarrätten, som inte ens beviljade kommunen prövningstillstånd, var kommunalrådet Jimmy Jansson fortfarande lika stursk och deklarerade, ur polisens megafon, att de skulle köra huvudet i kaklet och löpa linan ut. Så, talar en sann diktator! Ut faller grodorna och skattebetalarna får stå för fiolerna vid Janssons enmansframträdanden. Och, ack så falskt det skorrar om Janssons strängar. Har de inte fiolkurser på Polishögskolan??

När inte västförbudet blivit en juridisk succé så samlades åter Eskilstuna hjärntrust för att gnugga varandras knölar. (Förf anmärkning: Det brukar ju talas om geniknölar men av uppenbara anledningar så är uttrycket i detta fall inte användbart). En ny idé, lika rättsvidrig som stupid, värptes fram under stor smärta och möda. Varför inte satsa på ett skyltförbud istället? Visserligen har väl knappast något företag ett bygglov för sina skyltar men nu skall vi inte låta sådana petitesser som rättvisa, sunt förnuft, moral och etik samt alla rättsliga aspekter komma emellan och hindra oss från att förslösa än mer av de kommunala skattemedlen.  Vi kan ju inte mer än förlora i sista instans men under tiden har vi ju haft jäkligt roligt med att tvinga andra att arbeta för sina juridiska rättigheter och förslösat stora högar av kommunala medel. Resurser som förvisso kunde användas till att bygga fler ungdomsbostäder, skolor, omsorg, vård m.m. Men, något roligt skall man väl ändå ha ut av att vara politiker och polis?

Ja, så gick säkert tongångarna. Kanske inte ordagrant, men andemeningen är med all säkerhet korrekt återgiven. För Polisen och Kommunen struntar ju sedan länge i dels att skattepengar skall komma medborgarna till godo samt än mer specifika människors fri- och rättigheter. De är beredda att gå hur långt som helst, till vilka kostnader som, bara de får jäklas och synas i media! Som bevis i saken citerar jag vad en polis uttalade i Eksilstuna-Kuriren i december 2009 uttalade:  ”Polisens strategi är att göra det så jobbigt som möjligt att vara med i ett kriminellt gäng. Det ska bli en konflikt mellan det privata sociala livet och livet som gängmedlem. Exempelvis kan det handla om att ha span på hemmet, plocka in svärmor på förhör eller kontrollera bilen på väg till dagis”

Skyltärendet

Jag citerar ur Stadsbyggnadsnämndens Sammanträdesprotokoll av 2011-01-19

”Det har visserligen suttit skyltar med annan utformning på i stort sett samma platser som nuvarande skyltar men nuvarande skyltar anses vara en betydande olägenhet för omgivningen varför förutsättningar för bygglov inte föreligger då åtgärden inte uppfyller kraven enligt PBL kapitel 3.

Olägenheten med skyltarna är att folk som vistas i eller passerar området känner stort obehag över skyltarnas budskap.

Med stöd av 10:18 PBL förordnas att detta beslut ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

Efter samråd inom kommunen och dess stadsbyggnadsnämnd anses inte nuvarande skyltar vara förenliga med plan- och bygglagen eller dess intentioner och inte heller med kommunens riktlinjer för skyltning, varför bedömningen är att bygglov inte kan beviljas i efterhand.”

Kommentar

Ur juridisk synpunkt är två skrivningar i ovanstående protokollutdrag högst anmärkningsvärda:
1. Beslutet skall gälla omedelbart även om det överklagas.
2. Bygglov kan inte beviljas i efterhand.

På bägge punkterna föregriper således kommunen en rättslig prövning via ett överklagande. Det är inte juridiskt korrekt, det är istället ett direkt juridiskt övergrepp, att redan i förväg ta beslut om hanteringen av en överklagan. En prövning av en överklagan skall ske förutsättningslöst när överklagan inkommer och aldrig i förväg! Redan via dessa två skrivningar gör således Eskilstuna kommun sig skyldiga till direkta rättsövergrepp! En försyndelse att lägga ovanpå alla andra redan iståndsatta övergrepp från den maktfullkomliga kommunregimen i Eskilstuna!

Olägenhetsfaktorn

För att en kommun skall kunna hänvisa till betydande olägenhet, med hänvisning till att folk som vistas i eller passerar området känner stort obehag över ett budskap på en skylt, föreligger självklart en hel mängd skriftliga klagomål som underlag. Payback Sverige vill därför ta del av dessa undertecknade klagomål för att dels kunna fastställa att de klagande individerna faktiskt är kommuninvånare och dels att klagomålen existerar. För det är väl inte så att det bara är bekvämt att hänvisa till ett icke-existerande antal klagomål? Och, det är väl heller inte så att polisanställda, såsom tidigare skett på ett flertal platser i landet, själva författat anonyma klagomål, som sedan används såsom underlag för olika kommunala beslut?

I så fall är det lika bra att krypa till korset nu och bikta era synder, för underlaget kommer att krävas fram i en kommande rättsprocess! Och, var lugna! En sådan rättsprocess kommer! Om än inte i den form ni förväntar er! Och, det är inte bikerkulturen som missbrukar offentliga medel och förslösar desamma på förlorade saker! Det är polisen och de kommunala företrädarna i Eskilstuna kommun!

Relaterade artiklar:

Rösta bort Jimmy Jansson efter västförbudsdomen

Överklagan av Eskilstuna kommuns västförbud på krogen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin