• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Endast 1 person av 155 gripna i Polisens Anominsats var mc-klubbsmedlem! 99,9 % var inte mc-klubbsmedlemmar!

Endast 1 person av 155 gripna i Polisens Anominsats var mc-klubbsmedlem! 99,9 % var inte mc-klubbsmedlemmar!

1 av 155 stycken gripna var mc-klubbsmedlem!

I kölvattnet av förra veckans Polistillslag mot personer misstänkta för brott, utefter hemlig dataavläsning av en krypterad telefontjänst, greps 155 personer i Sverige. I flera artiklar omnämns mc-klubbar och mixas friskt med kriminella nätverk och etniska klaner. Dock var det bara en enda person som var mc-klubbmedlem av 155 st gripna.

Således o,oo64 procent medlemmar i mc-klubbar och 154 personer som inte var medlemmar i mc-klubbar vilket säger en hel del om mc-klubbmedlemmars misstänkte brottslighet ställd mot personer från kriminella nätverk. Det säger också vilka polisen borda jobba emot till vardags. Knappast de som står för mindre än 0,1 procent utan emot de grupperingars medlemmar som står för 99,9 av misstänkt brottslighet.

De internationella Polisinsatserna sker i strid med nationell lagstiftning!

Något annat att säga om tillslaget? Ja, att det liksom det tidigare tillslaget utefter den krypterade Encrochat skett i strid med svensk lag och således ej haft lagstöd. De internationella insatserna verkställs med avsikt att gå runt nationell lagstiftning och gripa personer man inte hade kunnat komma åt genom nationell lagstiftning. Men, då svensk lagstiftning tillåter fri bevisprövning i svensk rättegång så kan de insatser som inte varit tillåtna att verkställa via nationella insatser likväl ligga till grund för fängelsedomar i Sverige. Detta är ett rättsvidrigt faktum som framstående juridiska experter och försvarsadvokater påpekat både i samband med rättegångar via Encrochatdömda men även kring det aktuella Anomtillslaget.

Ris eller ros till Polisen beror på vilken rättskänsla du har!

Många har rosat Polisen för de båda tillslagen och hyllat dem för att fått bort ett antal personer från gatan. Andra har som kriminologiprofessorn GW Person kallat insatsen Polispajaseri samt konstaterat att insatsen kostat betydligt mer än de dragit in och andra i sin tur har påpekat det uppenbart rättsstridiga i insatserna.

Hur man ser på saken beror helt enkelt på vilken rättskänsla man har. Anser man att Polisen bör föregå med gott exempel och i allt följa lagen för att få respekt från medborgarna men även från uttalat kriminella så fördömer man självklart insatser som inte sker i samklang med svensk lag utan står i strid med lagen. Anser man däremot att ”ändamålen ska tillåtas helga medlen” och att man kan strunta i lagen om man bara når resultat och det inte drabbar en själv, ja då kan man ju hylla och berömma insatserna.

Payback Sverige är en juridisk organisation som arbetar i huvudsak för att Polisen ska verka inom lagen samt på samma sätt som alla andra måste följa lagen då måste vi också ta ställning emot lagbrytande åtgärder och hävda att de är djupt felaktiga då Polisen som en rättsvårdande myndighet aldrig kan tillåtas bryta mot lagen.

Vi menar också att det visst kan finnas positiva effekter på kort sikt med att personer som begår brott åker in men det framtida priset kan bli väldigt högt med än mer förakt för lagen och för de som utövar lagen vilket i förlängningen kastar oss in i ett än mer brottsligt samhälle med alla dess konsekvenser. Å tystnadskulturen växer sig än starkare ju fler lagbrott som rättsvårdande myndigheter begår.

Rättssäkerheten kan aldrig tummas på. Lagarna kan inte tillåtas kringgås av vissa medan de ska gälla för andra! Det är en mycket farlig inställning med helt oöverblickbara negativa konsekvenser för samhället framöver.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin