Du måste uppvisa och överlämna körkort till polis eller bilinspektör!

WeAreJustice_80mm.PDF

Körkortsuppvisande

Sammanfattning

Du måste som förare vid begäran från bilinspektör eller polisman såväl uppvisa som överlämna körkortet för kontroll.

Rättsläge

Körkortslag 1998:488, 3:15 säger:

Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § (Personbil, lastbil, buss, motorcykel och moped klass I) ska ha med sig:

1. körkortet, eller
2. om körkortet efter utfärdande ännu inte har lämnats ut och färden äger rum inom två månader från och med den dag då det utfärdades, en handling som styrker förarens identitet.

Körkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en bilinspektör eller en polisman begär det. Lag (2014:729).

Källa: https://lagen.nu/1998:488

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin