Fælles nordisk underskriftindsamling mod diskriminering

In Artikel by Stejlborg

De nordiske Payback afdelinger har oprettet en fælles underskriftindsamling mod diskriminering af bikere for, at danne en fælles nordisk front mod det stadig stigende pres fra politisk side der gør, at enkeltpersoner og klubber ikke kan dyrke bikerkulturen uden, at blive stemplet som kriminelle.

Så hvis du ønsker, at være en aktiv del i, at oplyse det almene samfund om, at bikerkulturen IKKE er bygget på et kriminelt fundament, men på værdier som frihed, broderskab og loyalitet, så skriv under på underskriftsindsamlingen.

Husk, at ved og sætte din underskrift, så så støtter du dine egne rettigheder for, at alle er lige for loven.

Link til underskriftsindsamlingen: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11578