View Post

Fælles nordisk underskriftindsamling mod diskriminering

In Artikel by Stejlborg

De nordiske Payback afdelinger har oprettet en fælles underskriftindsamling mod diskriminering af bikere for, at danne en fælles nordisk front mod det stadig stigende pres fra politisk side der gør, at enkeltpersoner og klubber ikke kan dyrke bikerkulturen uden, at blive stemplet som kriminelle. Så hvis du ønsker, at være en aktiv del i, at …

View Post

Ny Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED)

In Artikel by Stejlborg

Der er d. 20. september 2017 kommet en ny bekendtgørelse BEK nr. 1079 af 20/09/2017 “Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED)” der erstatter BEK nr. 921 af 02/07/2010. Der er følgende ændringer/tilføjelser i den nye bekendtgørelse (markeret med gult): Kapitel 1 Navn og formål mv. § 1. Efter reglerne i denne bekendtgørelse opbevarer …

View Post

B.A.D. bliver til Payback Danmark

In Artikel by Stejlborg

Bikers Against Discrimination – B.A.D. har igennem de seneste par år arbejdet som en  forening med det formål, at bekæmpe diskrimination af bikere i Danmark. Det sidste års tid har B.A.D. haft en tæt dialog med Payback Norden om samarbejde, da formål og vision for de to organisationer har vist sig, at være sammenfaldende. Derfor …

View Post

Er Dagbladet Børsen statens håndlangere eller blot ekstremt uvidende ?

In Artikel by Stejlborg

Nu har begrebet ”rockerbande” nået nye dimensioner. Dagbladet Børsen valgte i denne uge, at sammenligne Nordkorea med en ”global rockerbande”. Det giver jo stof til eftertanke, at den generaliserende term ”rocker” nu har fået en plads i et ellers normalt seriøst dagblad som Børsen til, at beskrive hvorledes den udenrigspolitiske situation imellem Nordkorea og resten …

View Post

B.A.D. Sommerfest 2017 igen afholdt med stor succes

In Artikel by Stejlborg

Så blev det igen tid til den årlige B.A.D. sommerfest, som igen i år var planlagt den første weekend i august. Opskriften på en god lang fællestur tværs over landet var kopieret fra sidste år, så lørdag kl. 1000 var det første hold bikere parate på Karlsunde Rasteplads til, at begive sig ud på Danmarks …

View Post

Aftale om bandepakke III

In Artikel by Stejlborg

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er blevet enige om en bandepakke med 35 initiativer, der skal styrke indsatsen mod rockere og bander. Danskerne skal kunne føle sig trygge overalt, hvor de bor og færdes. Regeringen har derfor nu indgået en bred aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en ny bandepakke med 35 initiativer. Initiativerne …

View Post

Definition af ordet “rocker” jf. Betænkning 1562

In Artikel by Stejlborg

Så lykkedes det efter flere års kamp, at presse Justitsministeriet så meget, at ordet “rocker” defineres i Betænkning 1562 “Betænkning om indsatsen over for rockerborge mv.”. Betænkningen skal danne rammerne for den kommende lov vedr. “rockerborge”. Man skriver således i Betænkning 1562, kap. 3 – stk. 2.1 på side 30. Det er ikke i rockerloven …

View Post

Bakken bortviser MC’ister igen

In Artikel by Stejlborg

28. juli 2016 – Nu stopper festen ! Bakkens direktør oplyser, at alle MCèr er velkomne på Bakken, og at man blot henstiller til at lægge vesten eller vende den om. I virkeligheden bliver alle med vest bortvist og fulgt ud af Bakken af deres vagter. Nu stopper festen fandme !  Det er meget sjældent …