Datainspektionen inleder tillsynsärende över Polisens Misstankeregister!

Om Paybackanmälningen till Datainspektionen och yrkande över legalitetsgranskning av registren!

För 11 månader sedan anmälde Payback Sverige registersamlingarna i Institutet för Framtidsforsknings rapport Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Anmälan fick diarienummer: DI-2018-22169.

Vi yrkade på att Datainspektionen skulle granska legaliteten kring de uppgiftssamlingar som av Polismyndigheten överlämnats till Institutet för framtidsforskning för att bilda underlag för Institutets ovannämnda rapport.

Bikerregistret

Det vi vände oss emot var dels det anaboluppblåsta registret över bikers som omfattade 5 693 personer anknutna till vad rapportförfattaren valt att kalla ”mc-gäng”.

Misstankeregistret

Men också de helt orimliga siffrorna omkring misstankeregistret enligt nedan:

På sidan 45-46 i rapporten framgic följande uppgifter:

Under åren 1995 till 2016 finns det totalt 9 090 631 brottsmisstankar registrerade i misstankeregistret, fördelade på 1 428 381 individer… Under åren 2011 till 2016 är totalt 3 070 683 brottsmisstankar registrerade i misstankeregistret, fördelade på 607 606 individer.

Datainspektionen inleder tillsynsärende över Polisens Misstankeregister

Datainspektionen meddelade under måndagen att de inleder ett tillsynsärende rörande just Polisens Misstankeregister och att de kommer att granska registret på plats hos Polisen.

Datainspektionen skriver följande omkring Misstankeregistret: Enligt lagen om misstankeregister ska uppgifter tas bort bland annat om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken eller om åtalet lagts ned.

När det kommer till andra halvan av Paybacks anmälan, det enormt uppförstorade antalet bikers får vi fortsatt avvakta för att se hur Datainspektionen bedömer det registret.

Utredning pågår även över registren efter forskaranmälan

Registren över det stora antalet personer i olika register har för övrigt också anmälts av tre forskare för granskning av redligheten i forskningen till två olika Universitet. Denna granskning pågår utefter de uppgifter vi har fortfarande.

Datainspektionens pressmeddelande

Paybacks artikel om anmälan till Datainspektionen

OM forskarnas anmälan 1

Om forskarnas anmälan

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin