• Hemsida
 • >
 • Payback Norge
 • >
 • Dårlig journalistikk eller salgstriks? Se leserbrevet Dagbladet ikke ville trykke!

Dårlig journalistikk eller salgstriks? Se leserbrevet Dagbladet ikke ville trykke!

 • av Atle
 • 12 År sedan
 • 1021 Views
 • 0

Løssalgsavisene sliter som de fleste vet med dårlige salgstall og tynne aviser. Vi har siden 22.07.11 daglig vært nødt til å bli minnet om terrorhandlingene til Breivik og journalistene tyner fortsatt temaet til det ytterste.

Endelig skjer det noe som kan fylle det tomrommet og som kan slås stort opp. I Dagbladet mandag 19.september kan vi lese MC – mafiaens skjulte planer” på forsiden. Ja, her skal vi få endelig få sannheten, til og med fra en ekspert servert i innsiden av avisen. Dagbladet skuffer ikke. Et stort bilde som nesten dekker to sider og stor skrift, er brukt for å holde min oppmerksomhet. Dette må da være noe stort…

Ved første øyekast kan det jo virke som at det er en ny terrorhandling som er under planlegging ved HA’s toppmøte og ikke en professor som kommer med sine uttalelser, som ikke engang selv har deltatt i møte. Vi som i det daglige løper rundt på møter og er drillet av våre arbeidsgivere til å referere fakta fra møter og ikke komme med indisier, ser viktigheten av dette.

Selv politiet vurderer professorens påstander som urealistiske, og dermed burde kanskje professorens uttalelser vært dysset ned. Men hva gjør man ikke for å selge…

Videre kan vi lese professoren statistikk at syv av ti HA- medlemmer er straffedømte. Jeg antar kilde er Kripos. Statistikken viser ikke om disse forholdene ble utført før medlemskap i HA eller om det er medregnet trafikkforseelser.  En seriøs journalist burde kanskje ha gransket dette nærmere.

Videre uttrykker han: ”De norske HA- medlemmene er heller ikke velstående. De lever fra hånd til munn, enn i andre land”. Her blir vel jeg og leserne forvirret igjen? På forsiden av Dagbladet er det vanskelig å tyde noe annet enn at HA i Norge er regnet som medlem av mafiaen fra avisens side og ut fra artikkelen går ordet kriminell stadig igjen.  Vi som har sett Gudfaderen forbinder vel også mafiaen med velstad og store biler. Her er det vel noe som ikke stemmer, jeg og leserne sitter fort igjen med spørsmålet, hvem har rett?

Det er godt Jensen i politiet fikk sine uttalelser på trykk, med at HA i Norge ikke er på A-laget innenfor internasjonal målestokk av klubben. Det gjør vel til at vi kan senke skuldrene her i landet. Politiet bekrefter i artikkelen at den norske klubben har en annen struktur – forholdene er mer alvorlige utenlands og at de norske ikke er rede til å gå så langt.

Hvis disse uttalelsene hadde preget forsiden, ville jeg da ha kjøpt avisen?

I deler av artikkelen blir vi i detaljer informert om 15-årsjubileumfesten til klubben som foregikk i rolige former. Beskrivelsen kunne vært plukket ut fra SE OG HØRs skildringer fra hvilken som helst fest. Vi lesere kan dermed bli beroliget med, at selv ”kriminelle og mafiaen” fester med måte. Og under hele feiringen hadde HA en god dialog med politiet og at politiet fikk de opplysningene de var ute etter.

Ved å lese artikkelen kan leserne sitte igjen med å føle seg lurt. Avisens overskrifter omtaler HA både som mafia og kriminelle. At det ble anholdt tre deltakere for mindre narkotikaforhold, en etterlyst for soning i en mindre sak, samt et medlem som var nektet innreise, fyller ikke overskriftenes innhold av hva
artikkelen lover.  Setter man anholdelsene fra HA -festen opp mot hva erfarne politimenn anslår i en rapport som er utarbeidet etter festivalen Extrema Outdoor, virker overskriftene i artikkelen til Dagbladet meget tynn.

Det ble anslått at 25 prosent av deltagerne var påvirket av narkotika under Extrema Outdoor festivalen. – Hadde vi vært en større politistyrke, ville Norge blitt rystet av antall narkotikapågripelser, sier politibetjent Tomm Berger, ved Asker og Bærum politidistrikt til VG.

Er artikkelen i Dagbladet skrevet etter kvalitetsmål på god journalistikk eller faller den i kategorien underholdning? Jeg forventet meg fakta, ikke motsigende indisier fra to som verken var på toppmøte eller er medlem av HA.

Til sist vil jeg anbefale alle organisasjoner med å invitere Dagbladets journalister til sine arrangementer. Avisen vil da gi dere gratis heldekkende reklamesider, som normalt ville ha kostet opptil 100.000 av kroner eller mer, ut fra hvilken dag dere holder arrangementet.

Astrid Amor

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin