Danska polisrapporter är precis som svenska – Vetenskapligt nonsens!

Danska polisrapporter om bikerkulturen är normalt sett inte Payback Sveriges uppgift att kommentera. I detta fallet gör vi dock ett undantag då rapporten uppvisar så tydliga likheter med den svenska polisens rapporter att kortfattade och övergripande kommentarer är av vikt för att peka ut märkliga likheter i arbetssättet mellan de nordiska ländernas polismyndigheter.

När man genomläser rapporten slår genast en del gemensamma och avgörande faktorer en. Rapporten är uppbyggd på ett närmast identiskt sätt som Rikskriminalen i Sverige bygger sina rapporter rörande bikerkulturen varvid vi här ska ta upp de viktigaste exemplen och samtidigt peka ut svagheterna i den danska polisens rapport.

 Exempel på fel och svagheter i den danska polisrapporten

– Det påpekas att konfrontationer har sin grund i kampen om kriminella marknader, narkotikamarknaden. Några bevis för påståendet framläggs inte…

– Rapporten innehåller inga som helst detaljerade uppgifter om enskilda grupperingars kriminalitet.

-Brottstatistiken är förhöjd genom att olika grupper såsom gatugäng och bikerklubbar slås ihop i en enda klump och du därigenom inte kan utläsa vilka grupper som står för vilka storlekar av kriminaliteten.

-Statistiken avser inte vilka brottstyper som förekommer eller storleken på brottsligheten för varje brottstyp. Ett faktum som om man jämför med Sverige med största sannolikhet innebär att en väldigt stor andel av kriminaliteten består av trafikbrott…

-Statistiken avser 2 olika nivåer. Nivå 1 avser Hells Angels, Bandidos och de klubbarnas undergrupper samt olika former av välorganiserade gäng. Nivå 2 består av övriga grupper?? Vilka specificeras inte.

– Polisen redovisar vidare att statistiken avser 133 olika grupper innehållande 1 863 personer varav 1 056 från nivå 1 varav 757 bikers. Nivå 2 består av 807 personer varav 493 med anknytning till bikerkulturen.

-Då statistiken inte går att särskilja avseende vare sig brottstyper eller vilka grupper som begått vilket antal brott är rapporten ur forskningshänseende och från vetenskaplig synvinkel helt värdelös. Inga säkra fakta kan framplockas överhuvudtaget av något som helst värde!

– Egentligen gäller exakt samma sak när det gäller de uppgifter som hänvisas till rörande skatteindrivning och upptaxeringar. Inte heller dessa uppgifter särredovisas vilket också medför att tredje part såsom media eller kriminologer exempelvis inte kan överhuvudtaget granska sanningshalten i uppgifterna.

– Siffrorna som avser utdömda fängelseår särredovisas inte heller. De är därför helt värdelösa så länge de inte specificeras så de kan kontrolleras!

– Polisen vill inte heller redovisa vad den nationella strategiplanen innefattar och vilka åtgärder som planeras att iscensättas mot klubbarna. Det innebär självfallet att strategiplanen upptar olika former av åtgärder som polisen vet att de inte har stöd för i lagen varför de inte heller redovisas.

– Polisen redovisar att de ska follow the money och med tyngdpunkt på avslöjande av ekonomiska och skattemässiga förhållanden.

Vetenskapligt nonsens eller some useless piece of shit

Summa summarum kan vi bara konstatera efter att ha genomläst rapporten och sett de uppenbara likheterna med hur svensk polis framställer sina rapporter att rapporteringssätten är identiska och består hela vägen rakt igenom av okontrollerade och ospecificerade uppgifter av intet värde. Uppgifterna kan vara helt tagna ur luften, de kan bygga delvis på sanning och delvis på lögn vi vet inte för de går inte att kontrollera och de är inte specificerade. Därför är rapporten vad man skulle kunna kalla Vetenskapligt nonsens eller some useless piece of shit! Det enda syftet som kan finnas med att inte specificera dels vilka grupperingar som rapporten avser, vilka brottstyper som vilka grupper gjort sig skyldiga till m.m är ju att siffrorna inte är korrekta utan höftats till för att kunna yrka än mer pengar för att bekämpa en bikerkriminalitet som är uppblåst och uppförstorad!

Försök tillägna er aktuella begrepp och framstå som seriösa!

Och herrar poliser i Danmark: Var hyggliga och uppdatera er kunskap om bikerkulturen! Det är ju direkt pinsamt att ni inte är bättre informerade än att ni fortfarande hänvisar till en subkultur som blomstrade under 1950- och 60-talet i England. Det finns inga rockers längre! Det heter bikers sedan mer än 20 år tillbaka! Wikipedia uttrycker saken som följer: “Rockers, leather boys or ton-up boys are a bikersubculture that originated in the United Kingdom during the 1950s. It was mainly centred around British cafe racer motorcycles and rock and roll music”.

Uttrycket är lika pinsamt som att svenska polisen använder sig av “kriminella mc-gäng”-begreppet. Polisen skriver upprepade gånger att bikerklubbarna i Sverige är välorganiserade och drivs utefter regler och har vald styrelse m.m. Gäng är något annat. Det är löst sammansatta grupperingar som folk går in och ut ur och som i regel saknar fast struktur.

I båda länderna ifråga ska således mc-föreningar benämnas bikerklubbar för de är välorganiserade föreningar och inga gäng. Så till polisen i Norden: Sluta framstå som patetiska och obildade och ta steget in i informationssamhället på 2010-talet och tillägna er aktuell kunskap samt de aktuella uttrycken så framstår ni kanske till på köpet som en seriös aktör!

Länk till Politirapporten:
http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/A1EB3B0C-9B36-4D45-A1E5-A07238133741/0/Rockereogbander201130april2012endeligversion.pdf

Länk till Rocker-uttrycket på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rocker_(subculture)

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin