Til styret i Norway Rock Festival!

Vedtaket som Kvinesdal formannskap har forfattet angående «Kriminelle MC-klubber uønsket« basert på feilaktig informasjon og gamle myter skapt av politi og myndigheter.

Mobbeaksjon mot mc-klubbene!

Norske myndigheter, politi, politikere og KS (Kommunesektoren) fortsetter sin nitidige mobbeaksjon mot MC-klubbene. Like uvitende, like stigmatiserende – og i Nord-Trøndelag (Poltergeist MC), begynner de å kjenne presset fra politikere og politi, nå går mobbingen direkte eller indirekte ut over familien til medlemmene.

Nättidningen Payback nu officiellt organ för både Sverige och Norge!

Nättidningen Paybacks förträfflige webbmaster har nu omarbetat sidhuvudet varför nu Payback är både Payback Sveriges och Payback Norges officiella organ! Tyngden och styrkan av att bägge länderna har en gemensam nättidning för bemötande av angrepp på bikerkulturen blir givetvis betydligt starkare!