Bikerlife

Bikerlife

Payback går vidare och tar ytterligare ett steg i utvecklingen genom att skapa specialsidan Bikerlife! Syftet med Bikerlife-sidan är att ni läsare, klubbar och enskilda personer ska skicka in bidrag om allt kring bikerkulturen för att dels ge en större, bredare och positivare bild av bikerkulturen och dels för att vi vill göra hela kulturen till medarbetare och medverkande i det fortsatta arbetet kring och skapandet av Payback!

Vad kommer vi då att publicera under Bikerlife?

Vi vill ha in alla artiklar som berör bikerkulturen! Exempelvis:

  • Artiklar om mc-event, fester, hojutställningar, vanliga run m.m.
  • Artiklar om hur ni upplever bikerlivet och vad det betyder för just er
  • Artiklar om hur ni upplever klubblivet och vad det betyder för er som klubb eller som enskild medlem i klubben
  • Artiklar om hur ni upplever hojkörningen
  • Artiklar om era resor som klubb eller enskild med hojen
  • Artiklar om hur ni upplever myndigheters arbete mot bikers och bikerklubbar
  • Artiklar om vad ni tycker om Payback och vårt arbete

Det finns givetvis betydligt fler ämnen som faller inom bikerkulturen, så bara skriv och skicka in!

Skicka också gärna med två foton för att illustrera artikeln.

Vart skickar jag materialet?

Allt material skickas till paybackpeter@hushmail.com   Det går utmärkt att skriva texten direkt i mejlet och bekymra er inte om språket. Det är äktheten vi söker och vi rättar eventuella språkfel om de inte är till fördel för sammanhanget.

Bikerlifeartiklar

Krönika över Lars “Trolle” Ekblom – En älskad broder!