Beviset: Polisen bikerjakt har ingenting med kriminalitet att göra!

Beviset för att polisens bikerjakt inte har någonting med kriminalitet att göra

3 år före att Dirty Dräggels MC blev Hells Angels MC i Sverige och två år före att Rowdies MC blev Hells Angels MC i Norge uppträdde dåvarande Rikspolischefen Björn Eriksson i TV-programmet 20.00, under 1990.

3.17 in i programmet frågar programledaren rikspolischefen följande: Bland de här medlemmarna i Dirty Dräggels MC finns det inga som åkt fast för någonting. Det finns inga domar emot dom alls. Ändå talar man om att förbjuda dom?

Polisen startade således bikerjakten då inte enda medlem hade någon dom emot sig. Här är upphovet på bikerjakten i Skandinavien och den jakten har således ingenting med kriminalitet att göra. Den har bara och uteslutande med polisens jakt på ett utökat antal anställda och mer pengar till verksamheten att göra.

Och anledningen var att FBI och den högst oseriösa journalisten Yves Lavigne under 1989 genomförde en föreläsningsturné i Sverige för polisanställda.

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin