Även Payback Norge en succé på Newsdesk!

Payback Norge har på kort tid funnit en stor läsarskara på Newsdesk, sajten där företag och organisationer kan lägga upp pressmeddelanden för landets journalister och massmedieredaktioner att läsa och ta del av.

Tyngden av att två olika länder gör inlägg och skriver artiklar under samma namn och ämne, bikerkulturen, ger självklart en både större tyngd och trovärdighet utåt gentemot massmedia. Nu fortsätter vi vårt arbete med det  gemensamma syftet att presentera den korrekta bilden rörande bikerklubbarna och enskilda bikers för mediaföretagen och journalisterna!

Länk till Payback Sveriges pressmeddelanden på Newsdesk

Länk till Payback Norges pressmeddelanden på Newsdesk

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin