Allt om Payback Sveriges Jourtelefonservice!

Annons2.PDF

Payback Sveriges Jourtelefon

Payback Sverige har som medlemsförmån öppnat en jourtelefon för alla medlemmar, både klubbar och enskilda. Medlemsförmånen avser alla som inbetalt medlemsavgift för innevarande kalenderår.

Jouren är avsedd för akuta ärenden av negativ särbehandlingsart. För att ringa direkt i nutid och kan användas vid ärenden som direkt berör negativ särbehandling som kontroller och husrannsakningar i bostad eller klubblokal m.m.

Jourtelefonen är till att börja med öppen på fredagar och lördagar mellan 19-02. Medlemmar ringer direkt till en advokat som dels kan förklara era rättigheter men även föra dialog med polisbefäl på plats samt i ert namn begära ut protokoll över händelsen.

Numret till Jourtjänsten framgår ur medlemsbrevet som skickas till alla medlemmar, enskilda såväl som klubbar, efter att medlemsavgift inkommit för aktuellt kalenderår.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin