• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Advokater: “Åklagare är partiska, hotar och undanhåller bevis”! Riksåklagaren tar fram etiskt regelverk för åklagarna!

Advokater: “Åklagare är partiska, hotar och undanhåller bevis”! Riksåklagaren tar fram etiskt regelverk för åklagarna!

Den juridiska tidningen Legally Yours har ställt frågan “Bör det inrättas ett etiskt regelverk för åklagare”? till 1000 advoakter i Sverige.

Resultatet av undersökningen visar att 80,9 av brottsmålsadvokaterna, 82,9 % av de som arbetar på humanjuridiska byråer samt 65,9 % av de som arbetar på affärsjuridiska byråer svarar JA på frågan!

Åklagarna är partiska, hotar och undanhåller bevis!

Bland kommentarerna från de advokater som anser att det behövs ett särskilt regelverk för åklagare märks följande:

”Alltför många fall har nu förekommit där det visat sig att åklagare undanhållit bevisning som varit till den tilltalades fördel, hotat vittnen m.m. Tilliten till att åklagarna följer objektivitetsplikten sviktar. Etiska regler som skulle tydliggöra objektivitetspliktens omfattning vore därför önskvärt.”

”Åklagarna är mera partiska nu än förr. Objektivitetprincipen tycks inte gälla längre. Allt handlar om att vinna caset”.

Brottmålsadvokaten Per E Samuelson säger till Legally Yours:

Resultatet visar att finns ett djupt missnöje med att man inte kan komma åt åklagare. Och det visar vad vi som slåss mot åklagarna ute på verkstadsgolvet, dag ut och dag in, år ut och år in, redan visste. Nämligen att det behövs ett regelverk. Man får en känsla av att åklagare mörkar och man kommer inte åt dem, säger Per E Samuelson.

Vilka är de värsta exemplen som du upplever det?

Åklagare väcker åtal mot bättre vetande i uppmärksammade mål!

 Att det ibland väcks åtal närmast mot bättre vetande. Som åklagarna själv bör förstå kommer att leda till ogillande.

Typexempel är väldigt uppmärksammade mål, där massmedia driver på.

Per E Samuelson saknar även regler för åklagare som lämnar oriktiga uppgifter i rätten. – En advokat kan bli av med försvararförordnandet, han kan bli prickad av samfundet och behöva betala rättegångskostnader. Reglerna är mycket tuffare.

Riksåklagaren tar fram etiska riktlinjer för åklagarna!

Riksåklagarämbetet uppger att de har samma uppfattning som advokaterna varför Riksåklagaren på eget bevåg inledde arbetet med att ta fram etiska regler och riktlinjer för Åklagare samt de som är anställda på Åklagarmyndigheten den 26 oktober 2012. Resultatet ska presenteras senast den 1 april.

Länk till artikel:
http://www.dagensjuridik.se/2013/02/atta-av-tio-brottmalsadvokater-kraver-etiska-regler-aklagare-och-ra-haller-med

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin