• Hemsida
  • >
  • Payback Norge
  • >
  • Advokat John Christian Eldens utarbeidelse / konklusjoner ang. den pågående MC-diskrimineringen i Norge som vil bli brukt i videre sakføring

Advokat John Christian Eldens utarbeidelse / konklusjoner ang. den pågående MC-diskrimineringen i Norge som vil bli brukt i videre sakføring

Vedlagt er Advokat John Christian Eldens utarbeidelse / konklusjoner av den pågående MC-diskrimineringen som nå pågår i Norge fra enkelte politietaters og myndigheters side. Advokat Eldens vurderinger er at de forskjellige myndighetsinitierte tiltak vedrørende nedenstående er i strid med Norsk lov: 

1. Adgangsnekt til utesteder på grunnlag av MC-bekledning / MC-symboler, på initiativ fra utesteder 

2. Adgangsnekt til utesteder på grunnlag av MC-bekledning / MC-symboler, på initiativ fra politi

3. Oppfordring fra Kommunen til utesteder om adgangsnekt på grunnlag av MC-bekledning / MC-symboler

4. Kobling mot skjenkebevilgning fra Kommunens side til utesteder hvor “adgangsbegrensning for personer med MC-bekledning / MC-symboler vurderes i skjenkeretningslinjene for neste periode”

5. Nekt av Ambulerende Skjenkebevilgning (til f. eks. MC-klubber) på grunnlag av hvorvidt man tillater / nekter personer med MC-bekledning / MC-symboler adgang (for eksempel festen til Pilgrims MC Millennium)

6. Hvorvidt uttrykket “Kriminelle MC-klubber” er ærekrenkende og omdømmekrenkende

7. Nekte personer innreise til Norge

Pdf-fil:
Advokat John Christian Eldens utarbeidelse / konklusjoner ang. den pågående MC-diskrimineringen i Norge som vil bli brukt i videre sakføring

Mvh

Atle  Jörgensen
/ Payback Norge

 

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin