• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Totalskandal! Historien om när 35 brott blev 5 939 och 6 brott blev 224 i Siw Perssons riksdagsmotion!

Totalskandal! Historien om när 35 brott blev 5 939 och 6 brott blev 224 i Siw Perssons riksdagsmotion!

sp1   sp2

Klicka på sidlänkarna nedan för att få läsbar bild
Sidan 1

Sidan 2

Siw Persson – Den första som byggde en karriär på att smutskasta mc-klubbar!

Den första, av en lång rad personer som helt eller delvis byggt sin karriär på att demonisera och falskligen kriminalisera mc-klubbarna, var dåvarande Folkpartiets riksdagsledamot Siw Persson.

Tre saker grundade Siw Perssons karriär – varav två var direkta lögner!

Hennes insats bestod i huvudsak av tre delar varav den förstnämnda var den mest förödande:

1. Siw Persson var den första som byggde en karriär (profiterade) på att demonisera mc-klubbarna. Hon var samtidigt den första verkliga profilen, åtminstone utanför poliskretsen, som framträdde närmast dagligen under cirka 5 år i media såsom tidningar, radio och tv. Hon tilläts yttra sig så snart något avsåg mc-klubbar och förde därmed framgångsrikt polisens talan i media och utverkade därigenom ökade polisresurser samt bidrog verksamt till flera lagar och lagändringar riktade mot bikerkulturen.

Två direkta och bevisbara lögner grundade Perssons karriär

2. Siw Persson hänvisade flertalet gånger till en rapport som Europol utarbetat rörande mc-miljön som påstods bevisa att ”Hells Angels MC var världens farligaste kriminella organisation”. Polisinspektör Knut Holen vid Kripos, Norges motsvarighet till Rikskriminalen, undersökte om rapporten existerade. Polisinspektör Holen fann att rapporten inte existerade och att Siw Persson således blåljög!  Se infälld Scanbikeartikel ovan.

3. Siw Persson la fram en motion till riksdagen, 1994/95: JU603.

Ur motionen framgår en mängd märkliga påståenden och en mycket väsentlig, direkt lögn!

Ett citat ur motionen som samtidigt utgör ett typexempel på Siw Perssons kampanjpåståenden mot mc-klubbar:De flesta av mc-gängens medlemmar skryter med att de är vanliga inkomsttagare, t.ex. bilmekaniker, plåtslagare, svetsare. Företrädare i dessa yrkesgrupper är inga höginkomsttagare. Likväl har dessa män råd med mycket dyra motorcyklar, är delägare i stora motorgårdar och gör både flera och dyra utlandsresor per år. Det finns några få bevis och många fler misstankar om att de finansierar sin verksamhet med både illegal klubbverksamhet och knark.

Antropologen och författaren Carl-Johan Carpentier skriver i sin bok ”live To Ride följande omkring dessa påståenden på sidan 114: Vad Siw Persson gör i just det citerade stycket är att hon drar alla över en kam, och yttrar sig synnerligen nedlåtande om hela yrkesgrupper. Ty med vilken rätt klassar hon bilmekaniker, plåtslagare och svetsare som betalningssvaga figurer utan ekonomiska möjligheter att köpa sig en – vanligtvis- begagnad motorcykel, eller företa en eller annan utlandsresa? Samtidigt som hon påstår att samma grupp av personer bland annat lever på knarkhandel. Enligt bevis som inte existerar. 

Hennes förenklade påstående är befängt, lögnaktigt och okunnigt. En begagnad H-D kostar normalt femtio- till sjuttiotusen; för en ny betalar man ungefär lika mycket som för en mindre bil. Att ta färjan till Köpenhamn kostar några tior, och en lågprisbiljett till USA kan man få för runt tvåtusen. Utgifter som män i vanliga yrken, enligt Siw Persson, inte rimligtvis kan ha råd med; om de inte begår brott. Man behöver faktiskt inte vara höginkomsttagare för att kunna äga en mc.

I motionen beskyller Siw Persson även Hells Angels MC:s medlemmar för att vara skyldiga till en hel rad övergrepp i rättssak och/eller våld och hot mot tjänsteman. Hon presenterar en stor mängd siffror utan att hänvisa till var siffrorna kommer ifrån.

Carl-Johan Carpentier kommenterar siffrorna och saken enligt följande i boken ”Live to Ride” på sidan 116: Dessutom skriver hon i sin motion att dussinet HA-medlemmar under 1993 dömdes för våld eller hot mot tjänsteman 2 139 gånger. En siffra som torde falla på sin egen orimlighet. 

Siffrorna skulle ju innebära att varje Hells Angels-medlem skulle dömts 178 gånger under samma år för ett brott som ger fängelse i normalfallet… Mycket entydigt och för varje tänkande människa en solklar lögn som dock inte genomskådades av vare sig media eller politiker och därmed istället för att framstå som lögn användes i mediadebatten länge framöver som en helt orimlig sanning riktad mot mc-klubbarna!

35 brott blev 5939 och 6 brott blev 224 st i Siw Perssons direkt lögnaktiga riksdagsmotion!

Siv Persson motion, 1991-1993 Verkliga siffror,1987-1999
Övergrepp i rättssak 54+77+93 = 224 st 6 st
Våld eller hot mot tjänsteman 1871+1929+2139= 5 939 st 35 st

Som alla läsare kan se ovan har Siw Persson bevisligen råljugit om mc-medlemmars kriminalitet! Hon har presenterat direkt egenpåhittad statistik där hon påstår att bikers har begått 224 övergrepp i rättssak under tre år när den verkliga siffran är 6 st under 13 år! Hon har än värre påstått att mc-medlemmar begått inte mindre än 5 939 brott i bemärkelsen ”Våld eller hot mot tjänsteman när det i verkligheten handlar om 35 st!

Det blir dock värre! Lögnen är större så då Siw Perssons statistik grundar sig på 10 st medlemmar i HA under 1991-1993. Den enda jämförbara statistiken som finns i sammanhanget avser istället 112 medlemmar i Hells Angels MC, Bandidos MC och Outlaws! Så även siffrorna som presenteras i artikeln här är mycket förstorade då även 6 respektive 35 brott avser en vida större grupp under en betydligt längre tidsperiod, 13 år istället för 3 år och 112 personer istället för 10 st.

Källor: Brottssammanställning för mc-klubbmedlemmar: http://www.payback.name/?p=15561

Brå:s rapport: MC-Brott, 1999:6: http://www.payback.name/wp-content/uploads/mcbrott19996.pdf

Motion 1994/95: JU603

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin