View Post

Paybacks Samlingssida med fakta och forskning kring bikers är nu färdig! 75 artiklar! Sveriges största databas i ämnet!

Samlingssidan nu färdig! Payback Sverige har under 2017 första månader fokuserat på att sammanställa så många oberoende artiklar som möjligt avseende fakta och forskning kring bikers och bikerklubbar. 75 stycken olika artiklar har sorterats in under olika grupper och därtill har en komplett litteraturförteckning (källhänvisningar) tillfogats för att uppgifterna enkelt ska kunna kontrolleras vid eventuella frågor …