Statistiska belägg för att Polisen far med osanning när det gäller klubbarnas verksamhet!

Polisen har år efter år påstått att mc-klubbarna livnär sig på inkassoverksamhet och utpressning! Sant?? År efter år har polisen skrivit  i sina rapporter, utan att någonsin framlägga bevis, att mc-klubbarna i huvudsak ägnar sig åt utpressning och inkassoverksamhet. Påståenden som alltför lättvindigt återgivits i media. Vad säger då brottsstatistiken? Finns det belägg för polisens …

Den sanna historien om den 21-åriga kvinnan och polisinformatören Mega!

Vi kommer i detta vittnesmål publicera en då 21-årig kvinnas egen berättelse om hur polis-informatören Mikael ”Mega” Johannessen och hans hustru Ebba Broberg Johannesson grovt utnyttjade och bedrog inte bara den 21-åriga kvinnan utan även alla andra medkännande människor, som i god tro skänkte bedragarparet pengar. Gåvor, i tron att de hjälpte den stackars kvinnan …

“Kriminella MC-Gäng??” – Brårapporten: MC-Brott 1999:6: Statistiska belägg för att klubbarna ej är kriminella organisationer! Del 11

Det finns inga kriminella mc-gäng! Nu presenterar Payback Sverige den fullständiga sanningen om kriminaliteten inom bikermiljön. Fullständiga och kontrollerbara fakta i brottstyp efter brottstyp. Ta del av den verkliga bilden, sanningen! Fakta och forskning och inte påståenden! Skrönorna om bikerklubbarnas kriminalitet har med åren byggts ut och förmerats för att numera ha uppnått rent legendariska …

Avslutande delen om Lasse Wierup och “Svensk Maffia” nu publicerad!

Avslutande delen i artikelserien om Lasse Wierups fantasyepos “Svensk Maffia” är nu publicerad! Föreningen Reclaimjustice.com och Torgny Jönsson har tidigare författat två artiklar om Lasse Wierup och Svensk Maffia varav en innehöll en ljudfil där Lasse Wierup bekände att det inte fanns någon organiserad brottslighet på det vis Wierup beskrivit samt att det inte heller …

Wierup erkänner att någon “Svensk Maffia” inte existerar! Allt bygger på överdrifter!

  Om Torgny Jönsson och Reclaimjustice Torgny Jönsson heter intitiativtagaren till en relativt nystartad förening vid namn Reclaimjustice. Föreningen har startats i avsikt att föra rättsliga processer mot i första hand Kriminalvården men även exempelvis Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden m.fl. Motivet beskrivs enligt följande på hemsidan: reclaimJustice bildades i oktober 2013 som ett direkt svar svenska rättsvårdande myndigheters …

Vittnesmål 66: Den sanna historien om den 21-åriga kvinnan och polisinformatören Mega!

Vi kommer i detta vittnesmål publicera en då 21-årig kvinnas egen berättelse om hur polisinformatören Mikael ”Mega” Johannessen och hans hustru Ebba Broberg Johannesson grovt utnyttjade och bedrog inte bara den 21-åriga kvinnan utan även alla andra medkännande människor, som i god tro skänkte bedragarparet pengar. Gåvor, i tron att de hjälpte den stackars kvinnan …

Recension av Helvetet inifrån! “Megaboken”

Vi har nu genomläst boken Helvetet inifrån: Femton år i Sveriges största brottsorganisation av Daniel Olsson och Lasse Wierup. Det första som slår en är ju att epitet boken lanserats som är falsk. Detta är nämligen ingen faktabok! Det är en skönlitterär roman av närmast fiktionkaraktär.

Polisens höstoffensiv har startat! Payback granskar nu aktörerna!

Polismyndighetens höstoffensiv har startat med att den sedvanliga formen av polisens brottsbekämpning aktiverats. Mediasynlighet för sina åsikter. För det är ju sedan länge så att polisen inte någonsin lyckats bevisa att några mc-klubbar är kriminella organisationer men att de på grund av de enorma resurser de likväl lyckats tillskansa sig för att bekämpa mc-klubbar istället …

Norsk Maffia versus Svensk Maffia

Boken “Organisert Kriminalitet i Norge”, är skriven av Ole Martin Kristiansen och utkom 2008. Då Ole Martin dels givit ut en bok i samma ämne och dels är författare och journalist liksom Lasse Wierup faller det sig naturligt att titta på hur två olika personer med samma bakgrund ger sig i kast med samma ämne. …

Det finns inga kriminella mc-gäng – Del 2: Statistiska belägg

Nu presenterar Payback Sverige den fullständiga sanningen om kriminaliteten inom bikermiljön. Fullständiga och kontrollerbara fakta i brottstyp efter brottstyp. Ta del av den verkliga bilden, sanningen! Fakta och forskning och inte påståenden! Artikeln är publicerad tidigare men publiceras här i redigerat skick! Skrönorna om bikerklubbarnas kriminalitet har med åren byggts ut och förmerats för att …

Vem är “Svensk Maffia-reportern” Valdo Kask? Del 1

Såsom tidigare utlovats publiceras nu en rad dokument rörande “Svensk Maffia-reportern” Valdo Kask. Detta är en rena fakta. En delredovisning. Mer fakta kommer att redovisas efterhand som de kan dokumenteras. Dokumenten är framplockade under mycket, svåra arbetsförhållanden då den estniska polisen svårt förföljer och trakasserar den/de personer som frivilligt anmält sig att på plats vara …

Frihetspartiet informerar: Betalningsansökan inlämnad!

Frihetspartiet informerar idag om att en betalningsansökan på 250 000 kronor inlämnats mot Valdo Kask på grundval av avtalsbrott m.m i samband med användandet av filmmaterial kring partiet. Information om personen “Valdo Kask” kommer att publiceras genom Nättidningen Payback inom den närmaste veckan.