• Info: Om den nya polisorganisation från 2015!

    Genomförandekommittén, som består av poliser, jurister och sakkunniga har fattat beslut om hur den nya polisorganisationen ska se ut från och med den 1 januari 2015. Polisen delas in i sju regioner: Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Öst, Väst och Syd.