View Post

Tredje JO-segern på tre månader för bikerkulturen ger bevis för polisens systematiskt olaga arbete mot bikerkulturen!

(Konstnär: Blodlilja) Bakgrund Payback har tidigare skrivit om den JO-utredning som startades efter att en person från klubbvärlden på gen hand JO-anmälde Polisen för att utan lagstöd ha såväl begärt id som kroppsvisiterat personen, JO:s diarienummer: 3023-2016. Vi väljer att först redovisa bikerns vittnesmål kring händelseförloppet för att därefter skildra polismyndighetens faktiska medgivande av felaktighet …

Polisen medger olaga kroppsvisitation av biker! Beröm till Polisen och Jurist Charlotta Lokrantz Sandberg!

Bakgrund Payback har tidigare skrivit om att JO öppnat en utredning efter att polisen utsatt en biker för olaga ID-kontroll och kroppsvisitering utan att brottsmisstankar förelåg. Den utsatta bikern har på egen hand anmält händelsen till JO. Se tidigare länkad Payback-artikel nedan. Polisen medger bristande lagstöd! Nu har Polismyndigheten inkommit med svar till JO rörande sin syn …