• Payback Sverige har inlämnat skadeståndsyrkande för olaga husrannsakan i klubblokal!

  Skadeståndsyrkande för olaga husrannsakan hos mc-klubb! JO kritiserade i december 2016, diarienummer: 1839-2016, polisen för att utan lagstöd ha utfört husrannsakan hos klubben utefter en helt ogrundad misstanke om narkotikabrott. Payback Sverige har nu som juridiskt ombud inlämnat ännu ett skadeståndsyrkande för klubben som utsattes för den olaga husrannsakan. Polisen medgav olaga och felaktig husrannsakan […]
 • Payback Sverige har inlämnat skadeståndsyrkande till JK för bikern som utsattes för olaga kontroll och kroppsvisitation!

  För er som undrar vad Payback Sverige arbetar med för juridiska ärenden under sommaren kan vi idag presentera ett ärende av flera under process. Bakgrund Payback Sverige har nämligen under måndagen, som juridiskt ombud, insänt ett skadeståndsyrkande för den biker som utsattes för olaga id-kontroll och olaga kroppsvisitation.
 • När får du fota och filma och när får Polisen?

  Sammanfattning Du har som enskild biker eller klubb alltid rätt att såväl filma som fotografera polisen under arbete! Polisen har ingen som helst rätt, att utan samtycke, fotografera eller filma enskild biker eller klubb, då det utgör en olaga tvångsåtgärd. Polisen äger inte heller någon som helst rätt att fotografera väst, tröja, tatueringar, supportmärken eller liknande […]
 • Om din och polisens rätt att fotografera och filma!

  Ett ämne som är väldigt viktigt och som inte nog kan betonas vikten i att känna till vad som är tillåtet för såväl dig själv som biker som för polisen är fotografering och filmning. Varför är då detta så viktigt? Jo, för att det reglerar möjligheten att dokumentera och säkra bevis vid varje form av […]
 • Allt omkring anmälningar till Justitiekanslern (JK)!

  Justitiekanslern (JK) – anmälan JK:s huvuduppgifter Justitiekanslern (JK) kan sägas vara statens jurist. JK:s är en myndighet under regeringen vars huvuduppgifter är: – att ha tillsyn över myndigheter och domstolar – att företräda staten i tvister i domstol – att reglera skadeståndsanspråk mot staten – att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål – att vara […]
 • JK-beslut = Rättsskandal!: “Vi kommer att släpa polisen inför rätta! Tvinga dem att vittna under ed samt spela upp filmbevisen inför öppen ridå”!

  Bakgrund Justitiekanslern fattade under förra veckan beslut, efter 16 månader, i ärendet kring skadestånd till deltagare vid Punisher MC:s julfest för inbjudna vänner. Beslutet innebär att sex personer erhöll 1 000 kr vardera i skadestånd. Övriga utsatta personer erhöll inget skadestånd alls! Sällan eller aldrig har väl en seger känts så som en förlust!
 • Åklagarjäv: När en åklagare uttalar sig partiskt, negativt eller har förutfattade meningar!

  Då det allt oftare händer att Åklagare uttalar sig väldigt negativt och har förutfattade meningar i ärenden kring bikers är det viktigt att informera om att förfarandet inte är korrekt utan faktiskt strider mot lagen. Sammanfattning Om en åklagare gör partiska, förutfattade eller negativa uttalanden kring bikers och bikerklubbar kan han ansetts att på förhand ha […]
 • Fotografering och Filmning!

  Sammanfattning Du har som enskild biker eller klubb alltid rätt att såväl filma som fotografera polisen under arbete! Polisen har ingen som helst rätt, att utan samtycke, fotografera eller filma enskild biker eller klubb, då det utgör en olaga tvångsåtgärd. Polisen äger inte heller någon som helst rätt att fotografera väst, tröja, tatueringar, supportmärken eller liknande […]
 • Punishers julfest 1: En fasansfull berättelse om många och våldsamt grova polisövergrepp!

  Inför det förhoppningsvis nära förestående beslutet från Justitiekanslern rörande skadeståndsyrkande för de utsatta, inbjudna vännerna till Punisher MC:s julfest 2011 kommer vi för att informera allmänheten att publicera några av de drabbades egna berättelser.  Polisens insats mot festdeltagarna anmäldes med Payback Sverige som juridiskt ombud varvid Polisen kritiserades på sju punkter: http://www.payback.name/?p=10793, JO-ärende 586-2012. Vid följande […]
 • Paybacks yttrande till JK i ärendet med Punisher MC:s julfest för inbjudna vänner!

  Efter att Polisen vägrat utbetala skadestånd för de uppenbara och grova övergrepp som polisen utsatte deltagarna vid Punisher MC:s julfest för inbjudna vänner har nu Payback Sverige besvarat Polismyndighetens avslag på skadestånd. Till Justitiekanslern, ärende: 8969-14-40 Inställning Punisher MC:s medlemmar vidhåller sina krav samt grunderna härför. Bemötande av vad polisen anfört Att tvinga en människa att sitta alternativt ligga […]
 • Polisen är en kriminell organisation som begår brott “i organiserad och systematisk form som föregåtts av särskild planering”!

  Allt kärvare klimat för polisen Klimatet för Svensk Polis blir allt kärvare emedan allt fler myndigheter, i allt fler fall, konstaterar att polisen systematiskt åsidosätter och bryter mot lagen. Vi ska här nedan lista sju olika exempel för att därefter dra de juridiska konsekvenserna av polisens konstaterade lagbrott!
 • Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering! Del 1/2

    Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering! Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden konstaterade 2013 att Polismyndigheten i Skåne, Kriminalunderrättelsetjänsten i Lund, upprättat och fört ett register över 5 000 romer samt deras anhöriga och barn samt avlidna personer, utan att polisen haft lagstöd för registret. Registret var således upprättat på olaga grund […]
 • Info: Staten tvingas utbetala cirka 4 miljoner i skadestånd till bikers!

  Fyra miljoner i skadestånd! Svenska Staten kommer via Justitiekanslern att framöver utbetala cirka 4 miljoner kronor till 13 st bikers. Upphovet är det mer än 6 månader långa frihetsberövandet som personerna utsattes för såsom anhållna, häktade och åtalade i samband med ett tidigare rättsfall kring en numera nedlagd förening i Kalmar. beslutet har tagit cirka 19 månader att […]
 • Vilket är värst? En kriminell poliskår eller en obildad journalistkår?

  En händelse som inte har med bikers att göra men som ändå är intressant då den handlar om polisens fotografering av personer som varken är anhållna eller häktade. Ett tiotal personer stoppas i Malmö av polisen och fotograferas. Skånepolisen Lars Förstell uppger följande till Sveriges Radio: Polisen får lov att fotografera och dokumentera. Sedan gäller […]
 • Bikerskolan: Har jag rätt att fota och filma Polisen? Har polisen rätt att fota eller filma mig?

    I de artiklar vi publicerar under namnet Bikerskolan, och som betydligt längre fram är tänkt utmynna i en sammanhållen bok under arbetsnamnet Svea Rikes Bikerlag, har vi nu kommit till ämnet foto och filmning. Närmare bestämt frågorna om jag/vi som enskild person eller klubb har rätt att filma polisen men även frågan om polisen har […]
Sida 1 av 212 »
Du kan också bli en vinnare på nya slots online! Med en liten insats på casinospel så kan du snabbt vara den som går hem med en storvinst. Prova lyckan redan idag!


När du åker på din MC kan du inte prata i mobilen, men varför inte slappna av med mobilcasino när du kommer hem.