• Nordiskt Paybackmöte och stort tack till Garage1 MC, Göteborg!

    Nordiskt Paybackmöte i Göteborg Under lördagen arrangerades det första av två årliga nordiska möten för de nordiska Payback-organisationerna. I sedvanlig ordning informerades kring vad som sker i länderna samt vilka åtgärder de aktuella länderna vidtar mot insatserna. Väldigt mycket direkt info om arbetsmetoder uväxlades även samt erfarenheter däromkring. Mycket värdefullt möte att nu smälta och […]