Ris, Ros och Råd till Polisen! Experter: Fokusera på misshandel, sexualbrott och våld i hemmet istället för en organiserad brottslighet som inte existerar! Del 2/3

Grundfelet i Polisens GOB-satsning är fokuset på mc-klubbar Vi fortsätter genomgången av de samverkande myndigheternas rapport kring arbetet mot så kallad grov, organiserad brottslighet (GOB) 2014. I detta avsnittet genomgår vi i vilken mån satsningen är framgångsrik och i vilka delar satsningen är en katastrof. Vi låter också ett flertal experter komma till tals och …

Experter: Det finns ingen organiserad brottslighet i Sverige! Del 17

Experter och advokater eniga: Det finns ingen grov, organiserad brottslighet i Sverige! Boken Peter Rätz – Nio år som undercoveragent skriven av Dick Sundevall är ett alster som borde lämnas därhän då den liksom boken om Mega innehåller en stor del felaktiga fakta. Men boken innehåller ett väldigt intressant avsnitt där Sundevall citerar så kallat …

Organiserad brottslighet – Finns det i Sverige?

Payback Sverige inleder den mediala SOP-satsningsdelen! Payback Sveriges satsning mot Systematiska och Organiserade Polisövergrepp,den så kallade SOP-satsningen kommer att innehålla en hel del sensationella avslöjanden. Rentav obehagliga för vissa parter. Vi inleder dock denna veckan med att presentera lite fakta för media vilkas öron vi har i stora tal just nu efter presskonferensen. Experter och …

Polisens resultat försämras hela tiden för att polisen prioriterar att trakka bikers framför att lösa brott! Del 2/3

  Payback Sverige proklamerar klart och tydligt att polisens allt sämre resultat beror på fokuseringen kring en uppförstorad och till stora delar chimär mc-kriminalitet som utgör själva spjutspetsen i satsningen mot organiserad brottslighet. Idag ska vi därför titta på vad experter med lång erfarenhet av arbete på området anser om så kallad organiserad brottslighet i …