View Post

Polisskolan 2: Kommunpolis Mats Hadartz med flera om mc-klubbsetablering och kontroller!

Bakgrund Payback fortsätter sin nya drive med att fortbilda enskilda poliser, politiker och mediarepresentanter ikring legaliteten i olika insatser och omkring faktaresistenta uttalanden som saknar grund i verkligheten. Idag avser inlägget en artikel från Kristianstadbladet, lördagen den 2 september, där polis och politiker uttalar direkt felaktiga saker. Citat från artikeln Artikeln handlar om att Red …

View Post

Payback Sverige har nu tagit fram ett samlingsdokument med all fakta och forskning kring bikers och bikerklubbar!

Samlingsdokument för fakta och forskningssammanställning om bikers och bikerklubbar! Payback Sverige har under året gått igenom och skrivit om den samlade oberoende forskningen som finns kring bikers och bikerklubbar! Vi har nu tagit ett steg till framåt genom att sammanställa alla artiklarna samt Litteraturförteckningen och infoga dem i ett samlingsdokument. Nytt effektivt verktyg för bikerkulturen …

Professor Ove Sernhede: Om medias och journalisten Yves Lavignes smutsiga roll i skapandet av ett bikermonster!

Presentation av professor Ove Sernhede Ove Sernhede är docent och var tidigare professor på Sociologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Numer är han professor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet. Sernhede är för bikers speciellt intressant då han publicerat flera på vetenskaplig och på forskningsmässig grund byggda arbeten kring bikerkulturen vilka Payback kommer …