View Post

Ur Bikerlagboken: Om DNA-topsning

Sammanfattning Polisen har rätt att DNA-topsa en person vid misstanke om brottslighet som endast har fängelse i straffskalan. Rättsläge Lagstiftning Lagparagraferna avseende DNA-analys hittar vi i Rättegångsbalken 28:12: