• Ur BikerLagboken: Om Fotografering och Filmning!

  Fotografering och Filmning Sammanfattning Du har som enskild biker eller klubb alltid rätt att såväl filma som fotografera polisen under arbete! Polisen har ingen som helst rätt, att utan samtycke, fotografera eller filma enskild biker eller klubb, då det utgör en olaga tvångsåtgärd. Polisen äger inte heller någon som helst rätt att fotografera väst, tröja, tatueringar, […]
 • Ur BikerLagboken: Paybackanmälan – så gör du/ni!

  Då inkommande ärenden till Payback närmast uteblivit under året så informerar vi i två inlägg från Bikerlagboken om Protokollbegäran samt Payback-anmälan om medlemmarnas möjlighet att anmäla olika händelser till Payback för vidare rättslig prövning. Payback-anmälan Utsatt för negativ särbehandling? Har du blivit utsatt för någon form av negativ särbehandling som olaga kontroll, husrannsakan, fordonsgenomsökning, kroppsvisitation […]
 • Ur BikerLagboken: Polisens ögonundersökning

  Polisens ögonundersökning Sammanfattning Du kan vägra att genomgå ögonundersökning och istället kräva blodprovstagning, enligt lag. Endast polisman som med godkänt resultat genom-gått särskild polisutbildning, ledd av instruktör som i sin tur med godkänt resultat genomgått Rikspolis-styrelsens utbildning till instruktör i ämnet, har rätt att genomföra ögonundersökning. Rättsläge Polisens författningssamling, FAP 333 säger: 1 § Endast […]
 • Ur BikerLagboken: Alkoholutandningsprov, blodprov och urinprov

  Alkoholutandningsprov, blodprov och urinprov Sammanfattning Du har laglig rätt att vid varje begäran om lämnande av prov kräva av polisen att du ska få lämna blodprov istället för att blåsa i alkomätare eller lämna urinprov. Rättsläge Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov Enligt Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov 3:e paragrafen: Blodprov får tas på den som är skyldig […]
 • Ur Bikerlagboken: Om Polisens Protokollskyldighet

  Polisens Protokollskyldighet Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att upprätta samt utlämna protokoll efter begäran enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. Polisens Händelserapporter uppfyller inte lagens krav på protokoll enligt ovanstående paragrafer.
 • Ur Bikerlagboken: Om Legitimeringsskyldighet för bikers

  Vi publicerar ännu ett av de 60 olika kapitlen i Bikerlagboken. Den enda uppslagsbok en biker behöver! Sammanfattning Polisen har laglig rätt att kräva legitimation om du antas vara efterspanad eller efterlyst, om du är utlänning för att styrka din rätt att vistas i Sverige, om du är gripen eller på sannolika skäl misstänkt för […]
 • Tillägg 2 till Bikerlagboken: Kroppsvisitation!

  Tillägg till Bikerlagboken Payback Sverige har gett ut en mycket omfattande Bikerlagbok omfattande 60 olika kapitel av betydelse för bikers och bikerklubbar. Boken kommer självklart att uppdateras när så mycket nytt material tillkommit att en ny upplaga är av vikt och värde att ta fram. Under tiden kommer vi att publicera tillägg på Nättidningen Paybacks nyhetssida […]
 • Tillägg till Bikerlagboken: Om Husrannsakan!

  Tillägg till Bikerlagboken Payback Sverige har gett ut en mycket omfattande Bikerlagbok omfattande 60 olika kapitel av betydelse för bikers och bikerklubbar. Boken kommer självklart att uppdateras när så mycket nytt material tillkommit att en ny upplaga är av vikt och värde att ta fram. Under tiden kommer vi att publicera tillägg på Nättidningen Paybacks nyhetssida […]
 • Ge Payback dina åsikter, idéer och förbättringsförslag omkring Bikerlagboken!

  Bikerlagboken Payback Sveriges Bikerlagboken är ett mastodontarbete och en unik produkt i många avseenden. Det finns oss veterligen ingenting liknande i bikervärlden. Det har tidigare funnits tunna häften men Bikerlagboken är ju en tjock volym och  komplett produkt på över 300 sidor, i 60 olika avsnitt och med innehållsförteckning och sökordsregister. Boken tar inte bara […]
 • Första medlems- och Lagboksutskicket gjort!

  Alla försändelser som avser medlemskap 2017 och/eller Bikerlagboken har nu skickats! Nu är medlems- och Bikerlagbokens utskick igång och kommer i fortsättningen att ske på vecokobasis. Det första utskicket var massivt och berörde alla som inbetalt för böcker såväl som för medlemskap till och med igår, tisdagen den 29 november. Ytterligare ett utskick kommer att […]
 • Om 2 mycket viktiga och kraftfulla medlemsverktyg som kan motverka och stoppa bikerförföljelsen!

  Payback har tagit fram flera verktyg för att hjälpa bikers Payback Sverige har under åren tagit fram olika verktyg för att hjälpa bikers och bikerklubbarna. Vi ska här bara nämna några: – Tre olika böcker för att illustrera och informera kring bikerkulturen – Standardiserade anmälningsunderlag med fullmakt att insända till Payback när någon utsatts för […]
 • Folket har sagt sitt! – Payback satsar på webbaserad Bikerutbildning!

  Om Paybacks Webbaserade Intresseundersökning Efter knappt två och ett halvt dygns röstande är folkets dom kring om Payback ska satsa på en webbaserad utbildning eller utbildningsdagar runt om i landet.
 • Betala medlemsavgift för 2017 samt köp och reservera BikerLagboken samtidigt!

  Medlemskap ger 50 kronors rabatt per ex av Bikerlagboken! Payback har beslutat att sälja Bikerlagboken till reducerat pris för alla som inbetalt medlemskap för 2017! Priset för medlemmar blir 135 inklusive pack och porto och för icke medlemmar 185 kr. Kombinera inbetalning av medlemsavgift med köp och reservering av Bikerlagboken Du kan från och med idag kombinera […]
 • Om Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB)!

  Då det förekommer att Polisen felaktigt omhändertar personer utefter LOB publicerar vi nedan en kortare sammanfattning kring vad om gäller kring LOB. En heltäckande skildring i ämnet publiceras i Payback Sveriges kommande Bikerlagboken. Sammanfattning Lagen om omhändertagande av berusade personer innebär att polis med lagstöd kan omhänderta person som inte kan ta hand om sig […]
 • Bikerlagboken färdig och skickad till tryckeriet! Ännu ett verktyg för bikerkulturen!

  Bikerlagboken färdig och skickad till tryckeriet! Bikerlagboken är nu färdigskriven och har skickats till tryckeriet för processen med framtagandet av ett provtrycksex för att säkerställa produktkvalitén och efter godkännande därefter tryckning av den första upplagan av 300 ex. Bikerlagboken är fortfarande beräknad för leverans och försäljningsstart mellan den 15-30 november. Boken trycks i storleken 11 cm bred […]
Du kan också bli en vinnare på nya slots online! Med en liten insats på casinospel så kan du snabbt vara den som går hem med en storvinst. Prova lyckan redan idag!


När du åker på din MC kan du inte prata i mobilen, men varför inte slappna av med mobilcasino när du kommer hem.