Bikerdoktorn Stig Grundvall och kiminologen Joi Bay vederlägger polisens och Wierups påståenden om obefintligt bikerbrödraskap! “Bikers är beredda att offra sitt välbefinnande till förmån för sina bröder”!

  Målningen ovan är utförd av den ypperliga konstnären”Blodlilja” som kommer att vara på plats på Payback Sveriges Biker- & Familydays, 19-21 maj, för att sälja sina alster! Det färdiga verket ovan inramat kommer även att auktioneras ut till högstbjudande på plats och hela behållningen skänkas till Payback. Sveriges nya David Mann?  Om Stig Grundvall …