Om klubbmedlemskap för Frontpatch- och Anonyma Klubbar!

paybackmedlem

Förtydligande på grund av uppkomna frågeställningar!

Då Payback Sverige ofta får frågor från Frontpatchklubbar men även från en del klubbar på grund av medlemmars anställningsförhållanden kring medlemskap i Payback vill vi härmed tillkännage vad som gäller i dessa ärenden från Payback Sveriges sida!

Frontpatchklubbar

Payback Sverige företräder juridiskt, Sverigemodellens klubbar samt helt oberoende klubbar. Det innebär även att klubbar som har status som Frontpatchklubb inom Sverigemodellen självklart är hjärtligt välkomna som medlemmar i Payback Sverige!

Det finns ingenting som hindrar att ni under tiden som Frontpatchklubb går med som medlemmar i Payback Sverige. Ni riskerar som Frontpatchklubb att på samma vis som fullvärdiga klubbar utsättas för olika tillslag eller olaga kontroller varför det redan från början kan vara väldigt värdefullt att ha tillgång till juridisk backup från Payback.

Genom att också redan från start gå med som medlemmar i Payback visar ni ju  även framfötterna genom att ni visar att ni vill vara aktiv och levande  del av bikerkulturen och att ni stödjer kampen för bikers fri- och rättigheter. Slutligen visar att ni stödjer såväl Payback som de klubbar som valt att redan ta kampen för bikers rättigheter som Payback-medlemmar!

Anonym klubb

Det går även alldeles utmärkt från Payback Sveriges sida att inbetala för klubbmedlemskap som ”Anonym klubb”. Ni anger helt enkelt bara i samband med inbetalning att ni vill vara medlemmar men att det på Premiumsidan endast ska stå ”Anonym klubb. Alternativt skickar ni i samband med inbetalning ett mejl till: peter@payback.name och meddelar att ni inbetalt medlemsavgift och att ni vill registreras som ”Anonym klubb”.

Förutsättning för medlemskap som Anonym klubb är även här att klubben antingen utgör en klubb som är med i Sverigemodellen eller är helt oberoende.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin