• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • MC-Polis: Vi tar avstånd från uttryck som ”kriminella mc-gäng” och kollektiva bestraffningar!

MC-Polis: Vi tar avstånd från uttryck som ”kriminella mc-gäng” och kollektiva bestraffningar!

Vi fortsätter att återaktualisera äldre artiklar som är viktiga för bikerkulturen med att idag publicera ett brev från en medlem i en av polisens ryggmärkesklubbar.

Bakgrund 

Polisen har ett antal ryggmärkesklubbar varav exempelvis Blue Knights MC, Iron Crew MC och Iron Watchmen LEMC är aktiva i Sverige.

Se vidare: http://www.blueknights.se/
http://www.ironcrewmc.com/
http://www.ironwatchmenmc.com/site/chapters.php

I april 2010 skrev Payback en lite raljerande artikel om Polisens kriminella mc-klubbar och publicerade därvidlag även bilder från polisklubbarnas hemsida vilka återges efter artikeln i en pdf-fil. Avsikten med artikeln var att provocera fram ett svar ifrån Polismyndigheten vilket också lyckades. Här nedan publiceras svaret:

Svar från medlem i Blue Knights MC

Jag är polis, jobbar på krimjour,  medlem o tidigare ”Editor” och f.d. styrelsemedlem i mc klubben Blue Knights. Som du säkert känner till är vi en mc klubb med lokala chapters över hela världen. Många länder har flera chapters.

Det finns anledning att kommentera din artikel i Payback. Jag gillar inte pajkastning i medier men gör ett undantag, precis som du skriver i din artikel att du gör. Om, du publicerar detta brev är upp till dig men du bör i så fall av respekt publicera det i sin helhet. Först vill jag säga att det är min uppfattning att det inte är ok att kopiera en bild från webben och använda den i ett annat sammanhang så som du har gjort. Men vidare till innehållet i din artikel.

Du poängterar att vi använder titeln president på klubbens ordförande. Anledningen till detta är enkelt, ordförande i en internationell mc klubb kallas president, det är lika över hela världen vilket du borde känna till.

I din artikel framgår att polisen som kollektiv motarbetar alla som kör mc o bär åkväst och dessutom använder ordet ”kriminella mc gäng” så fort man bär väst. Du gör samma sak själv, nämligen dömer ett kollektiv i stället för individer. Det finns sådana, Jag har själv mött kollegor som haft kritiska synpunkter på att just poliser bär åkväst. Skälet skulle vara att det för tankarna till kriminella. Det finns i Sverige gott om ryggmärkesklubbar o medlemmar som har västar och som liksom vi tar avstånd från kriminella handlingar, allt från inbrott i våra hem, oprovocerade misshandlar till våldtäkter på våra flickvänner o övergrepp på våra barn. För oss är det en vardag att lagföra dessa personer och de allra flesta av oss dömer inte ett kollektiv. För mig och för de flesta av oss är det också en självklarhet att alla skall vara lika inför lagen och att ingripanden sker mot individer. Vi är mycket väl medvetna om, (även om du inte tycks tro det) att de allra flesta som kör mc och bär åkväst är helt vanliga hyggliga människor med vanliga jobb. Den som påstår något annat har aldrig åskådat verkligheten o förmodligen heller aldrig själv varit på en mc träff.  

Ryggmärkesklubbar har ju funnits sedan slutet av 40 talet. I Sverige är antalet ryggmärkesklubbar uppåt 100 st, I några få av dessa klubbar finns individer som begått brott eller anammar en kriminell livsstil. Precis som det skulle finnas i vilken klubb eller idrottsförening som helst. I t,ex Tyskland är ryggmärkesklubbarna betydligt vanligare och där görs inte samma tydliga koppling som i Sverige. Som ryggmärkesklubb, om vi nu väljer att kalla oss så, skiljer vi i Blue Knights ut oss från de stereotypa genom vår brokiga medlemsskara, ca 100 i Sverige. Ryggmärkesklubbar är annars ganska slutna företeelser o anammar motorcykelåkandet mera som en livsstil. Vi skiljer även ut oss i antalet medlemmar och är vad jag tror kanske bland de största ryggmärkesklubbarna i världen. Ryggmärkesklubbar brukar ju annars vara mindre lokala företeelser om man bortser från HA och Bandidos o ytterligare några som också finns internationellt.

Lite historia som du kanske redan känner till. Historien om ryggmärkesklubbar och myten om farliga mäns värld kommer från USA, närmare bestämt från San Bernardino där några stridsflygare 1947 började köra hoj tillsammans och skapa ordningsproblem. Gänget antog så småningom namnet Hells Angels som var ett namn på ett av deras bombplan. Planet var även smyckat med dödskallevingen som man också tog till sig och först sydde fast på sina jackor men som sedan kom att sys på jeansväst och sedermera på en skinnväst. Till Europa kom denna företeelse först i slutet av 1960 talet men det är först under det senaste decenniet som andra ryggmärkesklubbar börjat dyka upp i Sverige. Många klubbar bildas, kommer och går och de flesta består bara av en handfull medlemmar. De klubbar som allmänheten ofta relaterar till då de ser ryggmärkesfolk är säkert HA som ju är äldst och störst,följt av Bandidos som grundades först i slutet av 1960 talet. Det var även då som de första ryggmärkesklubbarna dök upp i Sverige.

Man hör ibland uttrycket ”fly one´s colors” eller visa färgerna eller att köra med synlig väst. Det ger en sammanhållning men även en signal till andra om kontakt och lika intresse. Ibland förekommer det sk 1% märket på västen hos mc åkare. Detta är i grunden sprunget ur en artikel i en amerikansk tidning som tidigt skrev om de oroligheter som flera bikers ställde till med men som samtidigt poängterade att 99% av alla motorcykelåkare var skötsamma ungdomar som varken söp eller slogs. En del kriminella o bråkstakar tog då till sig detta och började använda 1% märket som skulle symbolisera den procenten som man menade inte var skötsamma. Här finns alltså en tydlig signal att 99 % av alla mc åkare inte är vare sig kriminella eller bråkstakar. Vi i Blue Knights tänker fortsätta att köra ”fly one´s colors”. Vi skall även i fortsättningen med stolthet bära ”våra” västar, ryggmärken och andra attribut som bikerhistorien bjuder. Att poliser kör och syns med väst och ryggmärke är därför ett utmärkt sätt att avdramatisera och begränsa ryggmärkets betydelse som en kriminell företeelse och få slut på myten om att alla som bär väst o ryggmärke skulle vara kriminella. Att denna uppfattning, (att alla skulle vara kriminella) finns tom högt uppe i vår polisorganisation har du på ett tydligt sätt själv visat genom dina artiklar o är inget jag förnekar. Jag kan dock själv konstatera att den polismyndighet jag tillhör i sin nya verksamhetsberättelse för 2009 inte använder ordet kriminella mc gäng utan använder uttryck som individer och nätverk av kriminella.

Ett framtidscenario är att den tiden kommer då ryggmärkesklubbarnas medlemmar syns lite varstans i samhället och ses som seriösa mc åkare, inget att känna rädsla eller obehag inför. Är detta en utopi? Inte alls tror jag även om det kanske för lång framtid finns de som”ryggar” för att tom använda tex ordet MC klubb med rädsla för en direkt sammankoppling med kriminella. För mig och för de allra flesta poliser är det en självklarhet att alla har rätt att förvänta sig ett proffisionellt förhållningssätt från både polisens och samhället sida oberoende av kön, hudfärg, etniskt ursprung, klädsel eller på vilket fordon man färdas. Det är därför väldigt tråkigt att du på ett nonchalant sätt försöker göra kollektivet ”polisen” och således även Blue Knights till någon form av hatobjekt. Vi i blue Knights, precis som du, älskar att köra mc, festa, umgås med vänner och knyta kontakter, vi är hjälpsamma på vägen och hyser inga som helst förutfattade meningar om ryggmärkesklubbar i allmänhet och tar avstånd från uttryck som ”kriminella mc gäng” och kollektiva bestraffningar. Vad beträffar västförbud som lokala krogägare vill införa, inte polisen, drabbar det även oss. Jag besökte Odense i Danmark förra sommaren och beskådade själv då en skara på minst 10 pers som lade ifrån sig sina ryggmärkesvästar på hojarna innan de äntrade krogen. Anledningen till detta vet jag inte men troligen hade väl krogägaren denna policy så det verkar inte vara något unikt för Sverige.

Lennart Körnsveden

Paybacks Kommentar vid tillfället

Med anledning av brevet ovan vill jag förtydliga mig angående begreppen som använts i sammanhanget. I ursprungsartikeln användes bland annat använt begreppen ”polisens egen kriminella mc-klubb!” ”den kriminella polismotorcykelklubben” med flera. Det ligger ingen värdebeskrivning i dessa yttranden utan de valda skrivningarna var en följd av ett medvetet provocerande skrivsätt. Polisens mc-klubbar beskrevs på exakt samma vis som media och polis i ett femtontal år beskrivit bikerklubbarna såsom kriminella mc-gäng alternativt kriminella mc-klubbar. En andra anledning var att provocera fram en reaktion vilket kan sägas haft avsedd effekt. Den tredje och sista anledningen var givetvis att visa att samma ryggmärkeskultur, struktur samt alla andra förekommande företeelser parallellt existerar inom polisväsendet som inom bikerkulturen. Ett faktum media noga undvikit att rapportera till allmänheten. Avsikten var således inte att framställa Blue Knights såsom ett hatobjekt.

Vad gäller att ta bilder från webbsidor är det självklart förkastligt. Förfaringssättet har dock systematiskt använts gentemot mc-klubbar av media och polis. I detta fallet kommer bilderna från en extern källa vilket självklart inte ursäktar ursäktar upphovsrättsintrånget, endast likabehandlingen, i det att vi använt oss av samma förfaringssätt som så länge varit giltigt att bruka gentemot mc-kulturen.

Västförbudsskrivningen från Lennart Körnsveden föranleder också en kommentar. Det är riktigt att lokala krögare tagit initiativ på en del orter till ett västförbud. Men, det senaste halvåret har det systematiskt iscensatts och initierats av polisen genom samtal, förhandlingar och en väldigt stor andel samarbetsavtal mellan kommun och polismyndigheter där västförbud varit en del i programmen. (Tillagt 2012: Och, numer initieras alla västförbud av polisen eller utefter polispåtryckningar. Andra aktörer såsom kommunpolitiker eller krögare är endast alltför villiga, utåtagerande marionettdockor)

I bifogat pdf-dokument förekommer bilder på ryggmärken, polismotorcykelklubbens ”vapenansvarige” eller som bikerkulturen alltid kallat befattningen: Sergeant-at-Arms samt poliser med olaga användande av polisens officiella tjänsteemblem samt lilla riksvapnet på mc-västen.

Polisklubbar

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin