Juridiska ärenden:

Ismo Salmi, Salmi & Partners
0708-17 68 72
salmi@salmipartners.se

Anders Lindstrand
0730-31 15 00
031-701 79 30

Lars Lundgren & Co
Kontakt: Lars: 033 – 27 70 96

Malte Sjö Jerling,
EU-rättsspecialist

Medlemservice – Gratis Juridisk rådgivning i brottsmålsärenden (10-15 min)

Advokat Björn Sjölander
031-711 93 40