View Post

Tre möten på tre dagar under Paybacks Biker- & Familydays!

Tre möten på tre dagar under Paybackdagarna! Payback Sveriges Biker- & Familydays ger gott om tid för bikers att umgås under avslappnade former i underbar miljö trots att dagarna faktiskt innehåller många aktiviteter. Förutom run och festligheter avhålls också ett flertal möten. Under fredagen hölls ett Nordiskt Paybackmöte med styrelseledamöter från Payback Sverige, Payback Norge …

View Post

Paybacks offentliga brandtal i samband med det samnordiska protestrunet!

Bakgrund Paybacks nyvalda ordförande Bobo Dahlén Vestlund höll under lördagens samnordiska run ett offentligt brandtal på Vattentorget i Växjö inför rundeltagande bikers och allmänhet. Bobos tal byggde på nedanstående text som framfördes i en förkortad version under lördagen. Vi har fått nog! Vi accepterar inte mer myndighetstrakasserier! Kriminaliseringen av bikers steg för steg! Bikerförföljelserna i …

View Post

Paybacks protest- och kravskrivelse till Regering och Polis!

Bakgrund I samband med det historiska Payback Nordens manifestationsrun mot all form  av negativ särbehandling mot biker så överlämnade Payback ovanstående underskrivna protestskrivelse till Polismyndigheten. Skrivelsen överlämnades och underskrevs av ledande personer i de tre olika närvarande nationella Paybackorganisationerna. Skrivelsen har därefter också översänts till regeringen via Justitiedepartementet som är ansvarigt departement i alla rättsfrågor. …

View Post

Om Payback Nordens protestrun mot bikerförföljelserna och överlämnande av protest- och kravskrivelse till Polismyndigheten!

Om Payback Nordens protestrun mot bikerförföljelserna och överlämnande av protest- och kravskrivelse till Polismyndigheten! Under lördagen den 19 maj gick det samnordiska Payback Nordens protestrun av stapeln med deltagare från tre olika nordiska länder. Ett knappt femtiotal deltagare körde in till Växjö centrum och Vattentorget där ett protesttal avhölls av Payback Sveriges ordförande Bobo Dahlén …

View Post

Stort TACK till Kärrasands Camping och Nöje för ett sanslöst bra arrangemang samt till alla medverkande personer och klubbar!

Payback Sverige riktar ett STORT TACK till Kärrasands Camping och Nöjesansvariga! Under helgen gick det andra Payback Biker- & Familydays rum på Kärrasands Camping och Nöje. Payback Sverige vill börja med att rikta ett stort tack till Danne och Micke som huvudansvariga för eventet såväl som för anläggningen men även all servicepersonal hjälpte till och …

View Post

Rapport från Payback Sveriges årsmöte

Rockader i styrelsen på grund av arbetsförhållanden m,m. På grund av ändrade arbetsförhållanden, tidsbrist m.m. så beslutade årsmötet på Payback Sveriges förslag att genomföra förändringar och möblera om i styrelsens poster. Två personer valdes av förra årsmötet för två års mandatperiod och var därför aktuella för omval först till årsmötet 2019. Payback Sveriges styrelse fram …

View Post

Visste du att? Om bikers kriminalitet

Bakgrund I tider när polis och media pratar om att mc-klubbar är kriminella organisationer är det av yttersta vikt att plocka fram fakta kring bikers kriminalitet. Källan är den enda statliga utredning som gjorts angående bikers brottslighet nämligen Brottsförebyggande Rådets rapport MC-brott 1999:6 som efter statlig censurering idag bara kan läsas via Payback! Viktiga fakta …

View Post

Europadomstolen har förbjudit Sverige och Polisen att kontrollera bikers m.fl. utan misstanke om specifikt brott mot varje person!

Bakgrund Europadomstolen kan sägas ha en överhöghet över Sveriges rättstillämpning! Sverige är som medlemsland i EU förpliktigade  och har även förbundit sig att följa Europadomstolens domar och tillämpa dem på alla fall av samma karaktär. När det gäller kontroller finns en speciell dom som är föga, om inte nästan sagt obefintligt, uppmärksammad i Sverige. Endast …

View Post

Förbud mot husrannsakan i klubblokal och medlemsbostad om inte polisen är säker på att hitta vad de eftersöker!

Bakgrund Polisen har ofta använt sig av metoden att genomföra husrannsakan i klubblokal utefter kontroll med (ofta påhittad) misstanke om narkotikabrottslighet. Denna misstanke, befogad eller ej, i förväg före provresultat föreligger, är dock bara tillåten under förutsättning att det föreligger synnerligen anledning att husrannsakan ska medföra avsett resultat. I klartext innebär det att polisen mer …

View Post

Norska Polisen medger att de kontaktar och hotar 1-% medlemmars arbetsgivare!

Bakgrund Journalisten Anneli Harlem har för en artikel kontaktat ett flertal poliser och polisdistrikt runt om i Norge och ställt frågor om polisen kontaktar bikers arbetsgivare och med hot och falska påståenden framtvingar att arbetsgivaren sparkar bikerklubbsmedlemmarna. Med hot och lögner om bikers tvingar Norsk polis arbetsgivare att sparka bikers! Så har inleder Harlem undersökningen: Trusler, …

Råd till Paybackmedlemmar: Så bör du förfara vid kontroller!

Bakgrund Vi har här för avsikt att ge grundläggande råd hur du bör förfara vid en kontroll i samband med mc-event eller vid kontroll på väg och gata. Råd vid kontroll 1. Filma hela insatsen med molntjänst installerad Så snart du blir stoppad i en kontroll så ta upp mobilen och tryck igång filmning. Svep …

View Post

Nytt och utökat samlingsdokument för “Protokollbegäran” i avsikt att förenkla att begära ut olika polisprotokoll!

Nytt och utökat dokument för att begära ut polisens olika protokoll över polisinsatser Payback Sverige har nu tagit fram ett nytt och utökat dokument för att på enkelt sätt kunna begära ut protokoll från polisen över olika polisinsatser. Det nya dokumentet avser kontroller, husrannsakan mot lokal eller i fordon, kroppsvisitation /kroppsbesiktning, beslag, dna-topsning, blodprov m.m.  Paybacks …